UNIZO KMO-barometer tweede kwartaal: KMO's zijn (nog) tevreden, maar worden ongerust

"Onduidelijkheid over toekomstig regeerbeleid en Brexit remt ganse economie af"

Toegenomen tevredenheid over hoe het eigen bedrijf het hier en nu doet, over het vollere orderboekje ten opzicht van het voorgaande kwartaal, over de betere financiële situatie en het grotere personeelsbestand... Voor wie de krenten uit de UNIZO KMO-barometer voor het tweede kwartaal van 2019 haalt, lijkt er weinig aan de hand. Maar wie verder kijkt, kan niet onder de voorlopig nog beperkte maar toch onmiskenbare daling van het ondernemersvertrouwen heen. Een contradictie? Allerminst.

"Ondernemers zijn niet bang van berekende risico's, zolang ze die maar kunnen inschatten op basis van een aantal zekerheden waar ze kunnen op vertrouwen", verklaart Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de cijfers. "Een cruciale factor daarbij is het gevoerde regeringsbeleid op, onder meer fiscaal, sociaal en economisch vlak. 'Als ik hier of daar in investeer, kan ik er dan van op aan dat deze of gene aftrekmogelijkheid blijft bestaan?' 'Gaat het gat in de begroting tijdens de komende regeerperiode tot meer belastingen voor mijn bedrijf leiden?', 'Komt er opnieuw een ondernemersvriendelijke coalitie waar we kunnen op rekenen?'... Dat soort vragen houdt onze ondernemers uit hun slaap en doet hen op de rem staan - uit voorzorg - net zo lang tot hier op zijn minst enige duidelijkheid over komt. Daarom is het des te belangrijker dat er nu heel snel wordt voortgewerkt aan de vorming van - op zijn minst al - een Vlaamse regering. Zeker nu de regeringsvorming op federaal niveau nog een tijd lang vast dreigt te zitten, is het contraproductief om de vorming van de gewestregeringen daar nog te laten van afhangen." UNIZO noemt het daarnaast cruciaal dat er nu eindelijk duidelijkheid komt over een - liefst ordentelijke - Brexit, met een voldoende ruime overgangsperiode waarin bedrijven zich op de nieuwe situatie kunnen organiseren.

KMO-barometer blijft per saldo positief, maar...

KMObarometer

Met een score van 101,0 blijft de KMO-Barometer boven de 100-punten grens en dus per saldo positief. Dat is reeds het geval sinds het tweede kwartaal van 2015. Na drie kwartalen waarin we een daling zagen is er terug een stijging van de KMO-Barometer met 0,3 punten. Vijf deelindexen tekenen voor deze stijging: tevredenheid over het eigen bedrijf, tevredenheid over de economie in het algemeen, actueel werkvolume, actuele financiële situatie en actueel personeelsbestand. De deelindex toekomstig personeelsbestand blijft ongewijzigd. Drie deelindexen dalen: toekomstig werkvolume, toekomstige financiële situatie en problematische betalingen.

 

 

11,6 % meer positief dan negatief gestemde KMO's
 

KMObarometerTevredenheid

De tabel hierboven, die het verschil (in percentages) weergeeft tussen tevreden en ontevreden ondernemers enerzijds en tussen bedrijfsleiders met en zonder vertrouwen anderzijds, geeft op zich nog altijd een relatief positief beeld. Op vlak van het ondernemersvertrouwen lijken er misschien nog geen al te grote potten gebroken, maar met een gunstig verschil van nog amper 11,6 % tussen de ondernemers mét en zonder vertrouwen, zitten we op een niveau dat sinds het vierde kwartaal van 2016 niet meer zo laag geweest is. Het "ondernemersvertrouwen" omvat hier het verschil tussen KMO's met positieve en negative verwachtingen op vlak van het personeelsbestand, het werkvolume en de rendabiliteit voor het komende kwartaal. "Een belangrijke wake up call", besluit UNIZO.

Info: BestandU kan hier de integrale UNIZO KMO-barometer voor het tweede kwartaal van 2019 downloaden...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be