UNIZO komt met ongemakkelijke boodschap voor stakende vakbonden: "Zelfstandigen verloren door corona veel meer koopkracht dan werknemers."

"Niet de werknemers, maar de zelfstandigen en hun gezinnen verloren sinds de uitbraak van corona het meest aan inkomen en koopkracht". Met die voor de vakbonden allicht erg ongemakkelijke waarheid reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, op de "onwaarschijnlijk cynische" staking, nu maandag, die zélfs niet werd afgeblazen na de afkondiging van een nieuwe lockdown, afgelopen woensdag. "En dan hebben we het nog niet over de zware geldnood van de bedrijven zelf, waar deze zelfstandigen aan het roer staan. Vaak kmo's die ook werk verschaffen aan heel wat medewerkers. Terwijl veel zelfstandigen voor zichzelf en hun gezin aanzienlijk minder loon overhouden, zou een loonsopslag van 3,2% voor hun personeel onvoldoende zijn."

Voor de koopkrachtvergelijking tussen werknemers en zelfstandigen consulteerde UNIZO de resultaten van de maandelijkse consumentenenquête door de Nationale Bank, over de periode april 2020 tot en met februari 2021. De optelsom van de maandelijkse resultaten werd verrekend naar een gemiddelde voor gans de periode. Bij deze gezinsbevraging duiden de respondenten hun status (werknemer/zelfstandige) aan, wat een heldere vergelijking mogelijk maakt.

De resultaten spreken voor zich: Terwijl 70% van alle werknemers sinds corona nog geen euro inkomensverlies leed, geldt dat slechts voor 38% van de zelfstandigen. 62% van de zelfstandigen (en hun gezinnen) moesten het afgelopen jaar de buikriem aantrekken, tegenover 30% bij de werknemers. Bovendien ligt het aandeel zelfstandigen dat zwaar moest inleveren ook aanzienlijk hoger dan bij de werknemers. Zo verloor bijna 1 op 6 (14%) zelfstandigen meer dan de helft van het normale inkomen, tegenover slechts 2% bij de werknemers. Een bijna even groot aandeel zelfstandigen (13%) zag zijn inkomen met 30 tot 50% dalen, tegenover 5% bij de werknemers. En terwijl een kwart van de zelfstandigen (25%) tussen 10 en 30% aan koopkracht verloor, ligt dat percentage bij de werknemers op 14%.

Koopkrachtverlies door corona  Geen impact  Minder dan 10% Tussen 10 en 30% Tussen 30 en 50% Meer dan 50%
Werknemers 70%  9%  14% 5% 2%
Zelfstandigen  38% 10%  25% 13% 14%

(Bron: NBB)

"We zijn de eersten om het belang van voldoende binnenlandse koopkracht voor onze bedrijven en economie volmondig te onderschrijven, bij werknemers zowel als bij onze zelfstandigen", benadrukt Danny Van Assche, "Wat ons betreft gaat het hier dus niet over een discussie van 'wij' tegenover 'zij'. Maar geld dat er niet is - veel minder nog dan anders - kunnen onze werkgevers ook niet op tafel leggen. We moeten ook onze concurrentiepositie ten opzichte van onze buurlanden bewaren. En de 3,2% procent loonsopslag waar het hier in werkelijkheid over gaat is ook van een heel andere orde dan de 0,4% die de vakbonden tegen wil en dank blijven communiceren."

"De beste uitkomst die we van de maandagstaking kunnen hopen is dat ze hetzelfde effect heeft als op kleine kinderen die af en toe eens buiten moeten kunnen uitrazen vooraleer ze opnieuw voor rede vatbaar zijn", besluit Danny Van Assche. "Wat ons betreft, gaan we dinsdag al opnieuw aan tafel zitten."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona