UNIZO: Laat jobstudenten in uren werken in plaats van in dagen

550 uren ipv 50 dagen

“In sectoren als de horeca of retail werken jobstudenten vaak maar een paar uur per dag. Maar in het actuele systeem van vandaag mag de jobstudent maximaal 50 dagen per jaar werken. Voor die paar uur gaat dan ook meteen een volledige dag van de teller. Met een urensysteem vermijd je dat probleem en kan de jobstudent zijn uren maximaal benutten. Ook voor de werkgever is een urensysteem beter, omdat je veel flexibeler op pieken en dalen kan inspelen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken. UNIZO pleit al langer voor een urensysteem. Op het kabinet De Block zijn hier nu gesprekken over aan de gang. Alle meerderheidspartijen zijn het, zoals in het Regeerakkoord afgesproken, eens over de omschakeling naar een urensysteem. UNIZO pleit alvast voor een systeem van 550 uren per jaar, omdat in veel sectoren of ondernemingen – zoals bv. de horeca – vaak  11u per dag wordt gewerkt.

Het aantal jobstudenten groeit jaar na jaar. In 2012 waren dat er 420.453, terwijl dat aantal in 2014 al opliep tot 469.602, goed voor 10,3 mio gewerkte dagen. Ook het aantal studenten dat het contigent van 50 dagen volledig benut stijgt trouwens jaar na jaar. Volgens een enquête van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) bij 602 studenten, die UNIZO mocht inkijken, had maar liefst 9 op 10 studenten in 2015 een vakantiejob, vaak om (een deel) van hun studies te betalen. De rondvraag impliceert ook dat studenten sterk vragende partij zijn voor een systeem in uren. Vandaag gebeurt het ook vaak dat studenten een studentenjob weigeren net omdat het maar gaat over een paar uur per dag en ze dus zo een volledige dag kwijt zijn. De VVS zelf pleit ook al langer voor een urensysteem. Uit een eigen UNIZO-enquête blijkt dat driekwart van de werkgevers jobstudenten in dienst neemt.  Ze doen dat vooral om piekmomenten te kunnen opvangen. 1 op 5 werkgevers gebruikt studentenjobs ook als mogelijk aanwervingskanaal. Werkgevers zijn eveneens voorstander van een urensysteem. Zo kunnen ze dus meer flexibel jobstudenten inzetten. Maar op die manier zullen ze ook makkelijker studenten voor een paar uur per dag kunnen aanwerven die nu net passen voor de job omwille van het dagsysteem.

PDF iconresultaten VVS-enquête

Lees hier de Snelwijzer over het werken met jobstudenten

Meer over: Jongeren opleiden op werkvloer, Jobstudent