UNIZO lanceert De Bedrijvige Kern: “Kleinhandel heeft alleen toekomst in multifunctionele kernen”

Lokale overheden moeten het beleid voor hun kernen aanpassen
 
“De winkelleegstand in Vlaanderen nam sinds 2008 met maar liefst 70 procent toe, vooral in de kleinere steden en gemeenten. Tegelijk daalde het aandeel van de detailhandelwinkels op 10 jaar tijd van 45,6% naar 37,4%. Kleinhandel kan op zichzelf niet meer overleven in de meeste Vlaamse kernen”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Een groot deel van de kernen van onze steden en gemeenten zal er volgens de ondernemersorganisatie helemaal anders moeten gaan uitzien willen we ze leefbaar en bruisend houden. Detailhandel blijft belangrijk, maar alleen detailhandel is onvoldoende. In de visie van UNIZO moet een kern van een stad of gemeente een zone zijn waar ALLE bedrijvigheid die niet omgevingsbelastend is een plaats krijgt. Dat gaat over horeca, detailhandel, ketenwinkels, makers, diensten, starters, producenten, freelancers…, maar evengoed over scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen. UNIZO noemt dit ‘De Bedrijvige Kern’. Ze onderscheidt twee modellen van de Bedrijvige Kern, afhankelijk van de grootte van de gemeente: een Fun&Runshoppingkern of een Runshoppingkern. Lokale overheden moeten hun beleid voor hun kernen dus drastisch herzien. “Al te vaak neemt een lokaal bestuur een beslissing over de inrichting van de stads- of gemeentekern die nefast is voor de economische activiteit”. Het model van de Bedrijvige Kern vraagt een grondige aanpassing van de stedenbouwkundige voorschriften, de winkelstraten, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen… “Maar vooral vraagt dit nieuwe model een mentaliteitswijziging van de lokale overheden”. De lokale overheden staan echter niet alleen, UNIZO gaat hen hierbij bijstaan.
 
De Bedrijvige Kern is een afgebakende kern in een stad of gemeente, met aaneengesloten handel en/of andere bedrijvigheid. Het hart van de bedrijvige kern is nog steeds de detailhandel. Afhankelijk van de potenties van de kern wordt de handelskern verweven of uitgebreid met bedrijvigheden die zich kunnen inpassen in het fijnmazige net van die kern, zoals freelancers, starters, dienstenbedrijven of vrije beroepen. Maar ook scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, rusthuizen of culturele instellingen. De Bedrijvige Kern is een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor alle types van kernen.
 
Fun-en Runshoppingkern
In dit soort kernen bakenen we een detailhandelskern af,  het hart van de kern. In deze detailhandelskern ligt de focus quasi volledig op de detailhandel. Rondom de detailhandelskern is er ruimte voor alle andere bedrijvigheid. Samen vormen zij de bedrijvige kern. Deze vorm is van toepassing voor kleinere steden en gemeenten met een groot/sterk verzorgingsgebied.
 
Runshoppingkern
De Runshoppingkern is van toepassing voor gemeenten met een beperkter verzorgingsgebied. Anders dan in kernen waar recreatief winkelen een centrale activiteit blijft, vooral dan in het weekend, is de weegschaal hier meer in evenwicht: recreatief winkelen en functioneel boodschappen doen zijn aan elkaar gewaagd. Hier bekijken we de kern als één geheel, we bakenen een globale bedrijvige kern af. In deze kernen vinden handel en bedrijvigheid elkaar, worden zij met elkaar verweven.
 

Meer over: Gemeente, Retail