UNIZO lanceert dossier tegen administratieve rompslomp: "Per euro aan nieuwe administratieve lasten moeten er elders drie worden geschrapt"

"Maak van het verminderen van de administratieve rompslomp een absolute prioriteit." Die oproep lanceert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, bij de presentatie van het dossier dat de organisatie daarover realiseerde. Volgens het UNIZO-onderzoek behoren administratieve lasten nog atlijd tot dé grootste bronnen van ergernis voor KMO-zaakvoerders. Bijna één op vijf (18 %) beweert zelfs dat ze niet meer opnieuw aan een zaak zouden beginnen, omwille van die rompslomp. Uit het tweejaarlijks onderzoek van het federaal Planbureau blijkt intussen dat de administratieve lasten tussen 2014 en 2016 met 2,3 % toenamen, én dat die extra lasten volledig op schouders van de KMO's komen. Nefast voor de ondernemerszin, benadrukt UNIZO. Uit diverse internationale rapporten blijkt bovendien een heel nadelige impact van die rompslomp op het concurrentievermogen van onze KMO's. Om het tij te keren, bepleit UNIZO een reeks beleidsmaatregelen, waaronder de introductie van een '€ 1 erbij, € 3 weg-regel', of nader verklaard: bij elke nieuwe maatregel die extra administratieve lasten veroorzaakt, moeten er per bijkomende euro aan lasten, elders drie geschrapt worden, zodat de totale last voor onze bedrijven per saldo daalt.

Dit is de top 5 van beleidsaanbevelingen die UNIZO in haar dossier over administratieve rompslomp naar voor schuift:

 1. Administratieve vereenvoudiging moet absoluut bovenaan de politieke agenda staan en een brede basis krijgen in de regeerakkoorden. Alleen als alle beleidsniveaus van die nood doordrongen zijn, kan er ook effectief werk van gemaakt worden.
   
 2. Er kunnen belangrijke successen worden geboekt via sectorale vereenvoudigingsinitiatieven. Door niet louter een bepaalde wetgeving, maar een sector in zijn geheel te analyseren, zullen veel verschillende knelpunten zichtbaar worden en kunnen belangrijke successen worden geboekt in de sectoren en doelgroepen waar het meeste nood is aan vereenvoudiging.
   
 3. UNIZO lanceert het '€ 1 erbij, € 3 weg-principe', zowel op regionaal als federaal niveau, opdat de administratieve lasten via nieuwe regelgeving niet verder zouden toenemen. Het idee: administratieve lasten voor een ondernemer kunnen gekwalificeerd worden als een kost. Welnu, elke euro extra/nieuwe lasten moeten worden gecompenseerd door minstens drie euro aan vermindering in bestaande lasten. Op die manier wordt de overheid verplicht om niet-regelgevende manieren te overwegen om beleidsdoelen te bereiken, actief op zoek te gaan naar betekenisvolle vereenvoudigingsinitiatieven en om grondigere impactanalyses uit te voeren, alvorens nieuwe regelgeving uit te vaardigen.
   
 4. Administratieve vereenvoudiging draait ook om meer kwaliteitsvolle wetgeving. Impactanalyses moeten een sterkere plaats krijgen in ons beleidsproces. Dit kan mede worden ondersteund door de invoering van een regelgevingsagenda. Gezien administratieve lasten ook hun oorsprong op Europees niveau kunnen vinden, moet België voortaan ook zelf impactanalyses maken van voorstellen van Europese wetgeving om zo de concrete gevolgen voor ons land in te schatten en dit mee te kunnen nemen naar de Europese onderhandelingstafel.
   
 5. Tot slot moet ook van een betere publieke digitale dienstverlening (e-government) een prioriteit worden gemaakt. Door meer ambitie en betere interbestuurlijke samenwerking moet digitalisering ook effectief leiden tot vereenvoudiging. UNIZO pleit hier voor een digitaal ondernemersprofiel voor elke ondernemer over bestuursniveaus heen met de nadruk op diens customer journey en life events. Deze vraag ligt ook in lijn met de aankomende verplichtingen rond de European Single Digital Gateway die van e-government een belangrijk onderwerp zal maken gedurende de komende jaren. De nieuwe regering moet deze Verordening daarom aangrijpen als een kans om een prioriteit te maken van digitaliseringsprojecten en België een frontrunner te maken op het gebied van publieke digitale dienstverlening en daarmee ook haar aantrekkelijkheid aan te tonen als ondernemersland.

Info: U kan het integrale UNIZO-dossier over administratieve rompslomp hier downloaden...

UNIZO roept ondernemers ook op om eigen concrete ervaringen met administratieve rompslomp te delen via redtape@unizo.be.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be