UNIZO lanceert nieuw statuut voor student-ondernemers

Ruim 5.000 studenten in ons land hebben eigen onderneming
UNIZO lanceert nieuw statuut voor student-ondernemers

Vandaag telt ons land 5.089 studenten die daarnaast een eigen onderneming hebben. Dat blijkt uit cijfers van ADMB kinderbijslagfonds die UNIZO kon inkijken. Uit een recente rondvraag van UNIZO blijkt nog dat maar liefst 4 op 10 jongeren van 16 tot 18 jaar denkt aan een eigen zaak. “Er is duidelijk interesse om te ondernemen bij jongeren.  Een aantal wachten niet tot ze afgestudeerd zijn. Nog tijdens hun studies beginnen ze met een eigen zaak.” Maar vandaag zijn er nog te veel sociale en financiële drempels, die het uitoefenen van een zelfstandige activiteit als student afremmen. UNIZO verwijst daarbij naar de verplichting om sociale bijdragen te betalen en het feit dat ouders de studenten soms niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen. UNIZO pleit daarom voor een nieuw statuut van student-ondernemers, met meer soepele voorwaarden. “We moeten de drempels zo laag mogelijk leggen en hen alle kansen geven om van het ondernemerschap te proeven. Na hun studies kunnen ze dan volwaardig instappen als ondernemer”. UNIZO werkte een concreet voorstel uit. 

De student ondernemer met een netto belastbaar inkomen onder 1.439,42 EUR moet vandaag geen sociale bijdragen betalen. UNIZO wil dit bedrag optrekken naar 6.505,33 euro. Verdient de student ondernemer vandaag meer dan 6.815,52 EUR, dan wordt hij beschouwd als een klassieke zelfstandige in hoofdberoep, die de minimumbijdrage moet betalen, berekend op een inkomen van 13.010,66 euro. UNIZO wil dit veranderen en geen minimumbijdrage aanrekenen voor studenten die onder de grens van 13.010,66 euro blijven. Wie tussen 6.505,33 euro en 13.010,66 euro verdient, zal wel het gewone percentage van 21,5% moeten betalen. In ruil daarvoor hebben ze recht op gezondheidszorg en krijgen ze toegang tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij langdurige ziekte.  

Fiscaliteit en kinderbijslag 
Ten slotte moeten er eenvoudige regels komen om te vermijden dat de ouders de student niet meer fiscaal ten laste kunnen nemen of hun kinderbijslag verliezen. UNIZO pleit er voor om in de sociale zekerheid en de fiscaliteit gelijkaardige inkomensgrenzen te hanteren als hierboven. In ieder geval moet er een einde komen aan de discriminatie tussen jobstudenten en student-ondernemers over het fiscaal ten laste blijven.  Om fiscaal ten laste te blijven, geldt een inkomensgrens van 3.120 EUR (en soms meer). De eerste schijf van 2.600 EUR netto belastbaar inkomen die via studentenarbeid wordt verdiend, moet echter niet meegeteld worden, terwijl er bij student ondernemers naar alle inkomsten gekeken wordt.

BestandNota student-ondernemer

Meer over: Gezondheid-volksgezondheid, Internationaal, Fiscaal, Jongeren opleiden op werkvloer, Jobstudent