UNIZO: Loonlastenverlaging, werkbaar werk voor ondernemers en administratieve vereenvoudiging prioriteiten komend werkjaar

“Wie creëert het meeste jobs, waar haal je het meeste resultaat als je de tewerkstelling wil verhogen? Richt de lastenverlaging in de eerste plaats op de lage en gemiddelde lonen. Dat komt vooral onze eigen bedrijven, onze KMO’s, die hier starten en hier blijven, ten goede”. De boodschap van UNIZO-topman Karel Van Eetvelt is duidelijk. Een lastenverlaging van 33 procent naar 25 procent is onvoldoende om de loonlast van onze eigen KMO’s te verlichten en zo de jobcreatie aan te zwengelen. De UNIZO-topman deed zijn oproep op het UNIZO Startevent, de aftrap van het nieuwe werkjaar, met als thema ‘Ondernemers durven’. Traditioneel stelt de ondernemersorganisatie er haar prioriteiten voor. Naast de loonlastenverlaging, schuift de organisatie werkbaar werk voor ondernemers en administratieve vereenvoudiging als belangrijkste werkpunten naar voren.

Het thema van het Startevent is ‘Ondernemers durven’. “Niet toevallig”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Ondernemers durven opnieuw investeren, ze durven opnieuw aanwerven”. Uit een recente bevraging van UNIZO blijkt dat KMO’s de komende maanden maar liefst 8.000 extra banen zullen creëren. Volgens de ondernemersorganisatie is het klimaat waarin ze moeten ondernemen ook duidelijk ten goede veranderd. “Er is meer vertrouwen naar ondernemers toe, ook en vooral vanuit de politiek”. In zijn speech dankte de UNIZO-topman de regeringsleiders voor de inspanningen die ze geleverd hebben om de rendabiliteit van ondernemers te verhogen, zoals de indexsprong, de taxshift of het vermijden van nieuwe belastingen.

Werkbaar werk voor ondernemers
Karel Van Eetvelt hamerde in zijn toespraak ook op een evenredige koopkrachtverbetering voor zelfstandigen. “Het is niet logisch dat iemand die werk geeft gediscrimineerd wordt ten opzichte van wie werk krijgt”. Ook werkbaar werk voor ondernemers moet komend werkjaar een prioriteit voor de verschillende regeringen zijn. “Ondernemers zijn ook mensen. Vandaag wordt uitsluitend de focus gelegd op werkbaar werk voor werknemers, alsof ondernemers daar geen nood aan hebben”. En werkbaar werk krijg je in de eerste plaats door minder paperassen. “Bureaucratie, de administratieve mallemolen, is de belangrijkste reden waarom ondernemers niet opnieuw zouden beginnen ondernemen. Er zijn gewoon te veel regeltjes en verplichtingen waarmee ondernemers rekening moeten houden”. De ondernemersorganisatie vroeg de aanwezige premier om komaf te maken met de omslachtige regelgeving rond psychosociale belasting en de drempels in de flexibiliteitsreglementering weg te werken. UNIZO pleitte voor het “only once”-principe. “Het kan niet zijn dat je als ondernemer telkens opnieuw dezelfde informatie moet doorgeven aan de overheid”.

 

20% vennootschapsbelasting

Ten slotte brak de ondernemersorganisatie opnieuw een lans voor een vereenvoudigde fiscaliteit. Ze herhaalde haar voorstel om een duaal vennootschapstarief in te voeren . 20% voor wie geen gebruik wil maken van de mogelijke aftrekposten en 33% voor wie dat wel doet.

Meer over: Loon en -voordelen, Belastingen