UNIZO: "Minnelijke invordering wordt drama voor elke rechtgeaarde ondernemer!"

UNIZO reageert verbijsterd op het vandaag aangepaste wetsvoorstel voor de minnelijke invordering van facturen. "Dit is een kaakslag voor onze ondernemers", maakt UNIZO-topman Danny Van Assche zich kwaad.

Toen het oorspronkelijke wetsvoorstel op tafel kwam, protesteerde UNIZO onmiddellijk tegen onder meer de onredelijk lange betalingstermijnen en het verbod op contante betaling die er in stonden voor alle sectoren die facturen aan consumenten moeten uitreiken. Zo zouden ondernemers in heel wat gevallen tot 42 dagen moeten wachten op de betaling van hun factuur. Wat veel kmo's zelf in financiële problemen zou brengen. De impact op de reguliere economie was te groot, oordeelde ook de Raad van State. Tijdens intensieve onderhandelingen met de indieners bereikte UNIZO een compromis over een aangepaste tekst, waarin het toepassingsgebied van de oorspronkelijke wet werd beperkt tot die sectoren waarvan was aangetoond dat er een probleem was met onredelijk hoog oplopende factuurkosten (onbetaalde ziekenhuisfacturen, oplopende waterfactuur...).

Sectoren waar dat probleem zich niet stelde en waarbij de consument wetens en willens voor een aankoop had getekend (een nieuwe keuken, een nieuwe wagen...) vielen daar buiten en behielden meer mogelijkheden om hun facturen, binnen een kortere termijn in te vorderen. Er werd afgesproken dat die sectoren die verplicht moeten factureren aan consumenten (bouw, elektro, verhuizing, handel en onderhoud van voertuigen) een uitzondering kregen op het voorstel.  Er werd afgesproken dat deze sectoren ofwel contante betaling ofwel een minimale betaaltermijn van 8 dagen zouden hanteren.

Tijdens de nieuwe bespreking van het wetsvoorstel,  vandaag in de Kamercommissie Economie liep het echter fout. "Tot onze verbijstering is het toepassingsgebied opnieuw verruimd", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. De uitzondering voor de vernoemde sectoren blijft bestaan, maar de betaaltermijnen van 20 dagen + 10 dagen herinneringstermijn wordt nu van toepassing op alle ondernemingen die “een contractuele schuld opsturen”.  Concreet betekent dit dat elke onderneming die een betaalverzoek bezorgt, onderhevig is aan een lange betaaltermijn.  Enkele eenvoudige voorbeelden: Een restaurant dat een rekening nastuurt, moet twintig dagen geduld hebben. Een reisagent die telefonisch een reis boekt en vervolgens de rekening bezorgt, idem.  Hetzelfde verhaal bij de glazenwasser die een betaalverzoek achterlaat in de brievenbus, de fotograaf die na een huwelijksreportage de rekening opstuurt, de cateraar... In plaats van een inperking het toepassingsgebied, zoals ook de Raad van State had gevraagd, hebben de volksvertegenwoordigers het te elfder ure nog gigantisch uitgebreid.

Dit is voor UNIZO totaal onaanvaardbaar en een kaakslag voor ondernemers. "UNIZO rekent er op dat deze kwakkel tegen de stemming in de plenaire vergadering wordt rechtgezet", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be