UNIZO na afloop Overlegcomité: "Beloofd concreet tijdspad voor versoepelingen moet er nu heel snel komen."

UNIZO deelt in de tevredenheid van de rijscholen die terug open mogen en put ook hoop uit de vraag van het Overlegcomité aan de expertencommissie (GEMS) om een concreet tijdspad uit te tekenen voor de heropening van andere sectoren, al dan niet mits bijkomende sanitaire maatregelen. "Zo'n concreet perspectief is cruciaal voor de betrokken ondernemers om zich aan op te trekken en overeind te blijven", weet Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, die verder van een weinig verrassende uitkomst van het overleg vandaag spreekt. "Ondertussen spreekt het vanzelf dat de steunmaatregelen volop in voege moeten blijven voor alle getroffen sectoren. Tegelijk met dit tijdspad moet nu alles worden ingezet op de versnelde vaccinatiestrategie die intussen werd beloofd. Waarbij we de overheid oproepen om meer dan tot nog toe de medische expertise van de zelfstandige zorgverstrekkers en de logistiek-organisatorische ervaring van de eventsector te benutten."

UNIZO rekent er op dat bij een eerstvolgende versoepeling al zeker de niet-medische contactberoepen mogen heropenen. "Maar we kijken ook samen met andere sectoren reikhalzend uit naar het concrete tijdspad dat voor hen zal worden uitgestippeld", voegt Danny Van Assche van UNIZO daar aan toe. "We houden het Overlegcomité in dat verband al minstens aan haar belofte om zeker versoepelingen door te voeren van zodra het dagelijks aantal besmettingen onder 800 daalt, het aantal ziekenhuisopnames onder 7 en de R-waarde onder 1."

Daarnaast moet er volgens UNIZO alles aan worden gedaan om situaties zoals in het verleden te vermijden waarbij bepaalde sectoren bij ons gesloten bleven die in de ons omringende landen op dat ogenblik wel open bleven en op die manier voor extra grensverkeer en oneerlijke concurrentie zorgden. Concreet zijn de contactberoepen nog open in Frankrijk en heropenen ze mogelijk op 18 januari in Nederland. Dat moet naast de sanitaire evaluatie ook meegenomen worden.

Tot slot onderstreept UNIZO de nood aan een verlenging van verschillende bestaande steunmaatregelen zolang verdere fundamentele versoepelingen uitblijven.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona