UNIZO na EU-ingebrekestelling België voor buitensporig late betalingen door overheden: "We rekenen op extra inspanningen en een strengere wetgeving voor een betere betaalhygiëne"

België krijgt een aanmaningsbrief wegens buitensporige betalingsachterstanden in de overheidssector. Dat liet de Europese Commissie gisteren weten  in een persbericht.
Deze aanmaning komt er op basis van het meest recente Betaalhygiënerapport van UNIZO en Graydon, dat op zich los staat van de huidige coronacrisis. Daarin wordt de betaalcultuur tussen overheid en bedrijven, en tussen bedrijven onderling geanalyseerd. In het tweede kwartaal van 2019 bereikte bereikte de betaalhygiëne een absoluut dieptepunt. Daarna volgde een (kleine) remonte. Maar nog altijd zit de betaalhygiëne op een absoluut bodemniveau, met ruim één op zes facturen die pas meer dan 90 dagen na de vervaldatum, tot helemaal niet, worden vergoed. Een uiterst gevaarlijke situatie die ervoor kan zorgen dat vele ondernemers in een precaire cashpositie belanden met een mogelijk domino-effect als gevolg. Zeker in de huidige context.

"De overheid moet de voorbeeldleerling zijn als het aankomt op een snelle betaling", vindt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We zien dat bepaalde overheden of departementen wel een extra inspanning leveren, vooral dan sinds de crisis, maar dat geldt zeker niet voor allemaal. Niet alleen moeten de betalingstermijnen korter, we dringen er ook op aan om niet systematisch te wachten tot de uiterste vervaldatum om facturen te betalen."

In een B-2-B-context ligt vaak een onevenwicht in  machtsverhoudingen tussen kmo-leveranciers en hun grote afnemers aan de basis van buitensporig lange betalingstermijnen, waardoor die kmo's in liquiditeitsnood dreigen te komen. UNIZO ijvert in dit verband al lang voor een verdere verscherping van de betaalwetgeving in handelstransacties. Bijna een jaar geleden kwam er al een wetswijziging die de maximum betalingstermijn beperkt tot 60 dagen, wanneer de leverancier een kmo is de afnemer een groot bedrijf. En, eveneens na lang lobbywerk van UNIZO, wordt op 1 december de wet van kracht die oneerlijke bedingen verbiedt in B-to-B-contracten, zoals bijvoorbeeld het retroactief afdwingen van een niet afgesproken extra korting.

"Toch moet de betaalwetgeving nog verder worden verscherpt, waarbij de achterpoortje worden gesloten", zegt Danny Van Assche van UNIZO"Zo komt er vaak nog een extra controle-of verificatietermijn bij (+ 30 dagen), worden er afspraken bedongen over een (latere) opmaakdatum van de factuur of wordt er getreuzeld met de aanlevering van stukken die nodig zijn om een factuur te kunnen opmaken zoals de aanlevering van een P.O.- nummer. We hebben dit vanuit UNIZO nadrukkelijk opnieuw op tafel gelegd bij de beleidsmakers, met als resultaat de recente indiening van een nieuw wetsvoorstel in het federaal parlement om deze achterpoortjes te sluiten. Daardoor kan een maximale betalingtermijn van 60 dagen, all in, effectief een feit worden."

Als de wet er door komt, is dit een belangrijke tweede stap in de strijd voor een rechtvaardiger betaalgedrag. UNIZO blijft daarnaast echter pleiten voor een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen, daarbij pleit ook de Europese zusterorganisatie SMEUnited voor een verstrenging van de Europese betalingswetgeving (Late Payment Directive).

Info: Download hier ons persbericht van 18 november 2020 over het betaalhygiënerapport van UNIZO en Graydon, dat aan de basis lag van de ingebrekestelling door de Europese Commissie. Daarin vindt u ook de link naar het integrale rapport zelf...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be