UNIZO naar aanleiding van rapport Rekenhof over wegenwerken: "Hoog tijd voor een meer realistische en voorspelbare aanpak, zodat onze ondernemers weten waar ze aan toe zijn."

UNIZO is niet erg verrast over het rapport van het Rekenhof waaruit blijkt dat er heel wat fout loopt bij de opvolging, uitvoering en coördinatie van wegenwerken in ons land. "Onze ondernemers ervaren zelf meer dan eens hoe geplande en aangekondigde werken waar ze zich op instellen uiteindelijk veel later dan oorspronkelijk voorzien van start gaan", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Dat zorgt voor begrijpelijke frustratie bij heel wat ondernemers, die daardoor vaak nodeloos extra schade lijden. Dat moet absoluut beter."

"Je zal maar meemaken dat je, bijvoorbeeld, je heropening inplant van je zaak, na zware investeringen, en dat er meteen daarna werken voor je deur starten die eigenlijk al lang achter de rug hadden moeten zijn. Of stel je maar eens voor dat er straks werken voor je deur zouden plaatsvinden, net nadat je amper bent heropgestart na een lange sluiting door corona...", schetst Danny Van Assche van UNIZO de ernst van het probleem. UNIZO dringt daarom eens temeer aan op een planning die strookt met de werkelijkheid, zodat ze ook kan worden gehandhaafd, en dat door voldoende investeringen, een gecoördineerde aanpak, met inbegrip van een betere afstemming en samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de nutsmaatschappijen. Of het GIP (Geïntegreerd Investeringsprogramma) hieraan tegemoetkomt, is nog maar de vraag.

Een voorspelbare timing en een doortastende aanpak van wegenwerken is volgens UNIZO niet alleen noodzakelijk voor de ondernemers in de onmiddellijke omgeving, maar ook voor onze economie en samenleving als geheel. Zo is het belangrijk dat een aantal missing links nu snel worden aangepakt, evenals belangrijke grotere infrastructuurwerken en de aanpak van gevaarlijke punten voor onder meer fietsers. Want terwijl die dringende ingrepen alsmaar langer blijven aanslepen, groeien ook de files en de immobiliteit verder aan. "Onze door de coronacrisis getroffen ondernemers verwachten dat dit voortaan anders en beter wordt aangepakt", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be