UNIZO: “Nationale Veiligheidsraad toont eindelijk het broodnodige perspectief voor veel ondernemers”

Vandaag, woensdag 24 juni, kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bij elkaar om de coronasituatie verder op te volgen. Er waren enkele grote vraagtekens die nog besproken moesten worden. UNIZO verwelkomt de besliste versoepelingen, maar roept tegelijk op tot het volgen van alle maatregelen. “Eindelijk krijgen we duidelijkheid voor de talrijke sectoren die nog steeds gesloten moeten zijn. Er kan eindelijk aan de heropstart gewerkt worden.”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “De versoepelingen zijn een welkome verademing voor onze ondernemers, maar dit kan enkel werken als iedereen in onze samenleving de nog geldende maatregelen volgt. Daarom deze warme oproep om dat ook te doen. Daar wordt iedereen beter van.”

“Er waren nog zeer veel ondernemers die op een beslissing wachtten. We hebben met UNIZO vanaf het begin van de crisis aangegeven dat een duidelijk perspectief voor ondernemers van vitaal belang is. Niet alleen om terug open te gaan, maar ook om zich daarop grondig te kunnen voorbereiden om tegemoet te komen aan alle veiligheidsvoorschriften.”, zegt Danny Van Assche van UNIZO. “Zeker de eventsector snakte naar perspectief. Het zal nog jaren duren voor de sector deze crisis te boven komt, maar we kunnen eindelijk een stap zetten richting wederopbouw.”

Uit een eerdere ERMG-enquête van UNIZO bleek al dat ondernemers die diensten aanbieden enorm zwaar te lijden hebben onder de corona omstandigheden. Het wegvallen van bijeenkomsten, festivals, feesten,… doet de hele sector kraken. De Nationale Veiligheidsraad besliste zopas dat grotere events tot een maximaal aantal personen toegelaten zijn als er gebruik gemaakt wordt van een evenementenmatrix. UNIZO kan eindelijk uitkijken naar een heropstart van de evenementensector door de beslissing. “Goed dat we weten waar we aan toe zijn. We moeten er tegelijk wel op toezien dat deze matrix in de praktijk haalbaar is, zonder een administratieve rompslomp. Duidelijke afspraken en voorschriften maken ook hier een veilige sector”, stelt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

De algemene opening van feestzalen juicht UNIZO toe. Het behouden van het maximum aantal personen van 50 stuit echter op onbegrip. Danny Van Assche licht verder toe: “We zijn verwonderd dat enerzijds evenementen toegelaten zijn voor 200 indoor en 400 outdoor vanaf 1 juli, maar anderzijds voor de feestlocaties nog steeds een maximum van 50 personen geldt. Ook voor de huwelijkssector is dit een bittere pil. Deze sector met al haar bijhorende diensten en producten zag namelijk eveneens haar hoogseizoen afgelast door corona.”

UNIZO is zeer opgelucht dat het maximum aantal van 50 kramen op openbare markten wordt opgeheven. “Marktkramers zijn blij dat er geen onderlinge discriminatie meer is. Tot nu moesten sommige ondernemers verschillende marktlocaties laten vallen door dit maximum. Door deze beslissing kan ook deze sector terug helemaal op gang komen en het lokale leven verder laten openbloeien.”, ziet Van Assche eindelijk perspectief. “Ook het opnieuw mogen consumeren op de markten zelf is een belangrijke stap voor deze ondernemers.”

Mondmaskers worden niet verplicht in alle winkels. De Nationale Veiligheidsraad nam daarmee de bezorgdheid, die UNIZO gisteren hierover uitte, mee in rekening. “Ondernemers willen namelijk ten alle tijden een heropflakkering van het virus vermijden. Als er objectieve en wetenschappelijke bewijzen zouden zijn dat dit kan door een verplichting van mondmaskers, gaan onze winkeliers daar ook in mee. De Nationale Veiligheidsraad besliste echter dat veilig winkelen nu al kan en een verstrenging dus niet nodig is.”, besluit Danny Van Assche. Ook het wegvallen van de regel rond wie wel en niet alleen moet winkelen, is een goede zaak volgens UNIZO. De verantwoordelijkheid om dit te controleren werd bij de winkelier gelegd en resulteerde vaak in een moeilijke situatie door de arbitraire onduidelijkheid. Dit is nu, door het afschaffen van de regel, van de baan.

UNIZO wijst nog op het belang van de normale opening van de scholen. Dit is belangrijk om ouders de gelegenheid te bieden om op een gangbare manier hun werk te organiseren. Zonder een normale werking van scholen, zal in september evenmin een normale werking van de economie mogelijk zijn.

“Deze recente beslissingen doen ons het dichtst bij het normale leven komen sinds het begin van de crisis. We hopen dat de economie hierdoor zo goed mogelijk kan hervatten”, besluit Danny Van Assche. “Alle neuzen moeten nu gericht worden op een veilige relance.”