UNIZO n.a.v. Brussels prikklok-arrest: "Willen we écht een werkvloer waar soepelheid en wederzijds vertrouwen worden ingeruild voor achterdocht en controle?"

UNIZO reageert vol onbegrip op een arrest van het Brussels arbeidshof waardoor werknemers in bedrijven zonder tijdsregistratiesysteem 'zomaar' de uitbetaling van overuren kunnen claimen, los van enig bewijs of afspraken met hun werkgever daarover. Volgens de rechtbank, daarin ook gesteund door Europese regelgeving, is het bij betwistingen aan de werkgever om te bewijzen dat er géén overuren werden gepresteerd. "Compleet onredelijk en onwerkbaar", protesteert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "En ook in het nadeel van de werknemers, die zelf vragende partij zijn voor meer soepelheid op vlak van uurroosters, om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. Willen we écht een werkvloer waar wederzijds vertrouwen en een sfeer van geven en nemen worden ingeruild voor een rigide registratie- en controlesysteem? Een werkvloer waar elke minuut, langs weerszijden, op een apothekersweegschaal wordt gewogen?..."

De coronacrisis heeft volgens UNIZO net aangetoond hoe bedrijven zelfs in moeilijke tijden beter kunnen presteren, met meer soepelheid en comfort voor het personeel, dankzij wederzijds vertrouwen. In een zopas afgeronde UNIZO-enquête geeft 40% van de kmo-werkgevers aan ook na de lockdown meer telewerk te willen toelaten. Omdat ze in de afgelopen maanden meer dan ooit hebben gemerkt dat hun werknemers dat vertrouwen waard zijn en de prestaties er niet onder lijden, terwijl telewerk de combinatie werk-privé voor het personeel een stuk vergemakkelijkt.

"Dit soort arresten zie je gewoonlijk naar aanleiding van heel specifieke, individuele conflicten tussen een werknemer en werkgever, die absoluut niet representatief zijn voor de situatie en werksfeer in de overgrote meerderheid van de bedrijven", stelt Danny Van Assche van UNIZO, "De uitzondering wordt als maatstaf genomen voor de algemene regel. Maar zo maak je natuurlijk alle informele menselijke interactie, dé elementaire geluksfactor en motivator op een gezonde werkvloer, kapot."

Als het mogelijke doemscenario door dit arrest werkelijkheid wordt, zullen veel werkgevers - uit noodzaak, om zich te beschermen - (opnieuw) meer controlerend optreden ten aanzien van hun personeel, waarbij het meer welwillende houding ten aanzien van telewerk snel zal verdampen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be