UNIZO n.a.v. campagne 50 jaar sociale zekerheid zelfstandigen: "Naar gelijkwaardige bescherming"

Nu woensdag, 21 februari, lanceren minister van Zelfstandigen en KMO's, Denis Ducarme, en administrateur-generaal van het RSVZ, Anne Vanderstappen de campagne 'Happy Independent's Year', in aanwezighed van Zijne Majesteit de Koning en eerste minister Charles Michel. Aanleiding voor dit feestelijke event is de 50ste verjaardag van het sociaal statuut zelfstandigen. UNIZO breekt als partner van het event andermaal een lans voor een verbetering van het sociaal statuut zelfstandigen.

"Zelfstandige ondernemers verdienen meer maatschappelijke waardering voor hun bijdrage die ze leveren aan de samenleving. En die waardering moet ook tot uiting komen in een degelijke sociale bescherming", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.  "Daarom dringen we aan op een gelijkwaardige sociale bescherming voor zelfstandigen, met als eerste prioriteit het optrekken van de pensioenen. Een mindere sociale bescherming voor zelfstandigen is absoluut niet langer verdedigbaar." In een UNIZO-bevraging van december vorig jaar daarover, waaraan bijna 3.000 zelfstandigen deelnamen, beaamde maar liefst 97 % de nood aan een beter sociaal statuut. Een maand eerder gaven ondernemers al een gelijkaardig signaal, in de UNIZO-enquête naar aanleiding van de 'Dag van de Ondernemer'. Daarin gaf 45 % aan bij aanvang te hebben getwijfeld over het al dan niet starten van een zaak, omwille van die mindere bescherming.

Anne Vanderstappen, administrateur-generaal van het RSVZ: "Meer dan 1 miljoen zelfstandigen leveren elke dag opnieuw een belangrijke bijdrage aan de Belgische economie en de welvaart van ons land. Hun stem mag niet ontbreken tijdens ons Happy Independent's Year. 50 gedreven zelfstandigen vertolken als ambassadeur hun stem doorheen ons feestjaar. Je kan hun parcours en hun visie op het sociaal statuut vanaf morgen, 21 februari (!) volgen op onze campagnewebsite en social media."

Wie de geschiedenis van het sociaal statuut zelfstandigen over de afgelopen 50 jaar bekijkt, kan er niet omheen: de sociale bescherming van de zelfstandigen is de afgelopen decennia enorm verbeterd. Het begon in 1937 met een eerste wetgeving rond het zelfstandigenstatuut en de kinderbijslagwet. In 1956 volgde de pensioenwetgeving. In 1967 werden de aparte wetgevingen voor de sociale bescherming, voor de kinderbijslag, de pensioenen en de gezondheidszorg. samengevoegd tot één sociale wetgeving voor zelfstandigen. Sindsdien ijverde UNIZO voor een stelselmatige verbetering van de sociale bescherming voor zelfstandigen. En met succes. Zo zijn zelfstandigen tegenwoordig niet alleen verzekerd tegen grote, maar ook kleine risico's, hun minimumpensioenen liggen gelijk met die van werknemers, en ze kunnen sinds 2016 terugvallen op een overbruggingsuitkering om bepaalde probleemsituaties op te vangen.

Denis Ducarme, minister van KMO en zelfstandigen: "Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen voortaan ook bouwen aan een volwaardige tweede pensioenpijler, de carensmaand waarin langdurig zieke zelfstandigen geen uitkering krijgen, werd gehalveerd naar 15 dagen en het moederschapsverlof voor vrouwelijk zelfstandigen werd verlengd van 8 naar 12 weken."

"Toch blijft hun sociale bescherming daarmee nog een stuk zwakker dan die van werknemers en ambtenaren", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Daar moet verandering in komen. 92 % van de zelfstandigen vindt dat alle werkenden gelijkwaardige sociale rechten moeten hebben, en daar willen we met UNIZO voor gaan."

UNIZO streeft niet naar een 'big bang', waarbij de sociale rechten van zelfstandigen van de ene dag op de andere zouden worden gelijkgeschakeld. Niet alles is even prioritair. De zelfstandigen geven in de UNIZO-enquête zelf duidelijke prioriteiten aan. Zo wil 92 % in de eerste plaats een beter pensioen, gevolgd door meer bescherming bij arbeidsongeschiktheid (64 %). "Vanuit UNIZO willen we dan ook vooral inzetten op dat betere pensioen", aldus nog Danny Van Assche, "Realistisch gespreid in de tijd, om het betaalbaar te houden. Maar iedereen moet intussen wel beseffen dat we de druk op de ketel zullen houden, net zolang tot onze zelfstandigen van een echt gelijkwaardige sociale bescherming kunnen genieten."

Info: Bekijk hier de volledige resultaten van de UNIZO-enquête bij zelfstandigen over hun sociaal statuut.

U vindt alles over de campagne 'Happy Independent's Year' op www.happyindependentsyear.be.  Opgelet: deze website is pas vanaf 21 februari, actief.

Leestip: Sociaal verzekeringsfonds Zenito bracht eind vorig jaar het boek 'De sociale zekerheid van zelfstandigen in België 1937-2017' uit, samengesteld door het Kadoc, het onderzoekscentrum van de KU Leuven. Op eenvoudig verzoek bezorgen we u de pdf of sturen we u een gedrukt recensie-exemplaar toe.

Als journalist ontving u wellicht een uitnodiging voor het 'Happy Independent's Year (HIY) event, n.a.v. 50 jaar sociale zekerheid zelfstandigen, van KMO-minister Denis Ducarme en RSVZ-administrateur-generaal Anne Vanderstappen. Het event vindt morgen, 21 februari plaats in de BOZAR te Brussel en start om 17u00. Vooraf inschrijven voor deze avond, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, is strikt noodzakelijk.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be