UNIZO n.a.v. hoge winkelleegstandscijfers: "Veel meer inzetten op herbestemming lege winkelruimte"

"Er moet meer ingezet worden op de herbestemming van leegstaande handelspanden in onze gemeentekernen." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, naar aanleiding van de recentste leegstandscijfers die Locatus gisteren publiceerde. Daaruit blijkt dat inmiddels al meer dan 10 procent van alle winkeloppervlakte in ons land leeg staat.

"Er moet in de eerste plaats een bouwstop komen voor grote retailcomplexen buiten onze centra", zegt Danny Van Assche. "Tegelijk moeten we inzien dat heel wat leegstaande panden in onze centra nooit opnieuw een retailfunctie zullen krijgen. Willen we vermijden dat daardoor de levendige 'bedrijvigheid' uit onze kernen verdwijnt, dan moeten alle betrokkenen samen inzetten op nieuwe, aantrekkelijke functies voor deze panden. Zo kunnen winkelpanden, bijvoorbeeld, worden aangepast voor een dokterspraktijk, voor kleinschalige, niet hinderlijke maakbedrijven, voor (openbare) diensten aan burgers. Kortom, functies die volk naar onze centra lokken en onze centra levendig en actief houden. Dat is de essentie van onze UNIZO-werking voor 'Bedrijvige Kernen'.

Om te illustreren hoe zo'n geslaagde herbestemming van een gebouw er in de praktijk kan uitzien verwijst UNIZO, bijvoorbeeld, naar de "Tandartsengroep" in het centrum van Haacht. Het gebouw waarin de praktijk is ondergebracht, was oorspronkelijk een garage. Later zat er nog even een doe-het-zelf-zaak in, maar toen die vertrok stond het pand meer dan zeven jaar leeg. Een verloederde 'kankervlek' in het hart van de gemeente. Tot het gebouw werd omgebouwd tot een moderne, aantrekkelijke tandartsenpraktijk, waar bedrijvigheid troef is, patiënten af en aanlopen en er weer leven in de buurt is.

"Ondernemers kunnen zelf heel wat initiatieven nemen, maar vooral het gemeentebestuur heeft een belangrijke invloed op de problematiek van leegstaande handelspanden, positief (door begeleidende maatregelen te nemen) of negatief (door de bouw van grootschalige winkelprojecten buiten de kern toe te staan)", aldus nog Danny Van Assche. "Via ons initiatief 'Bedrijvige Kern' begeleiden we gemeenten hierin en bieden we hen tools aan."

UNIZO juicht in dat verband ook het 'premiestelsel kernwinkelgebied' van de Vlaamse overheid toe, waarbij die in totaal 3.000.000 euro subsidies toekende aan 51 gemeenten ter ondersteuning van lokale verfraaiings- en/of aanpassingswerken aan handelspanden in hun kern. Dit in het kader van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. Tegelijk waarschuwt UNIZO alle overheden, zowel de Vlaamse als de lokale, om een veel strikter vergunningenbeleid te voeren voor de inplanting van nieuwe winkeloppervlakte, vaak buiten de kernen. "Anders blijven we dweilen met de kraan open."

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be