UNIZO n.a.v. twee jaar charter sociale inspectie: "Belangrijke vooruitgang in relatie tussen inspecteurs en ondernemers, maar dit mag geen eindpunt zijn."

 

Vandaag exact twee jaar geleden ondertekenden UNIZO en de sociale inspectiediensten, samen met andere ondernemersorganisaties een "charter", met daarin heldere afspraken over hoe een sociale inspectie hoort te verlopen. Daarin vooral aandacht voor rechten en plichten van zowel de controleurs als de gecontroleerde ondernemers, maar ook voor de houding en communicatie ten aanzien van elkaar. Meer onderling respect en wederzijds begrip, golden daarbij als belangrijke doelstellingen, evenals meer rechtszekerheid voor de gecontroleerde ondernemers. UNIZO grijpt deze verjaardag aan voor een - tussentijdse - evaluatie. "Er is op heel wat fronten duidelijk vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

In haar in 2011 reeds gepubliceerde dossier met actieplan 'De Sociale Inspectie in perspectief. Naar een nieuw partnership tussen inspectiediensten en KMO's' brak UNIZO al een lans voor een optimalere werking van de sociale inspectiediensten, in functie van een betere verstandhouding. Er liepen in die periode bij UNIZO immers nogal wat klachten en vragen binnen van ondernemers naar aanleiding van controles op hun werkvloer: over de negatieve houding van de controleur, over een gebrekkige legitimatie of te weinig informatie... UNIZO kaartte de problemen aan bij de inspectiediensten, de kabinetten van de diverse voogdijministers en het kabinet voor de bestrijding van de sociale fraude, wat leidde tot de realisatie van diverse aanbevelingen uit het actieplan. Zo, bijvoorbeeld, de hervorming van het inspectielandschap. Daarbij werd onder meer de Sociale Inspectie geïntegreerd in de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en kreeg de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een nieuwe rol als kloppend hart van de fraudebestrijding. Last but nog least kwam het tot een charter tussen ondernemersorganisaties en inspectiediensten.

Waar staan we vandaag, negen jaar na het actieplan en twee jaar na het charter?
UNIZO ging via een enquête de temperatuur meten bij de ondernemers zelf en stelde belangrijke verbeteringen vast in de relatie tussen de sociale inspectie en de ondernemers, al blijft er nog werk aan de winkel. Een belangrijke vooruitgang is alvast dat intussen drie kwart van de  ondernemers (74%) na afloop van de controle kan zeggen welke inspectiedienst ze precies over de vloer kregen. Terwijl dat in 2011 slechts 41,5% was. Waaruit kan worden geconcludeerd dat de legitimatie duidelijker en grondiger verloopt. Ook weet intussen 88% van de gecontroleerden waarop de controle exact was gericht. 62% zegt vandaag ook expliciet dat de sociaal inspecteur zich beleefd, respectvol, professioneel en objectief opstelde, terwijl nog één vijfde (19%) er eerder negatieve gevoelens aan overhield (een pak minder dan de 27% bij de vorige bevraging). Bijna 7 op 10 ondernemers (69%) blijkt goed geïnformeerd over het verder verloop van de procedure na controle, een verbetering met bijna 18% sinds 2011 (48,7%). In 65,4% van de gevallen blijkt de controlerend inspecteur zijn contactgevens achter te laten, wat vroeger veel minder systematisch gebeurde. Daardoor nemen ook meer ondernemers contact met de inspectiediensten (62,4% tegenover 43,7% in 2011). En terwijl in 2011 nog 40% bij een vastgestelde inbreuk niet bleek te weten waarom iets fout was, laat staan hoe het dan wel moet, zijn die percentages inmiddels gezakt naar respectievelijke 8% en 12%.

"Deze resultaten wijzen alvast op een belangrijke verbetering van de samenwerking en verstandhouding tussen de inspectiediensten en onze ondernemers", besluit UNIZO-topman Danny Van Assche. "Maar het kan uiteraard nog beter. Zo zou intussen élke ondernemer goed moeten weten wie er voor controle zijn of haar onderneming betreedt, terwijl we daar momenteel op een score van 63% zitten. Meer aandacht voor een behoorlijke legitimatie is belangrijk. Ook vragen we dat de inspecteurs bij hun bezoek nog meer uitleg geven over rechten en plichten van de gecontroleerde. Nu zegt toch nog altijd 62% van onze ondernemers onvoldoende op de hoogte te zijn. Ook de 31% ondernemers die aangaven dat het voortzetten van hun activiteiten tijdens de controle te zeer in het gedrang kwam, blijven een werkpunt. Verder vraagt drie kwart van de ondernemers (74%) om nog meer te investeren in preventie en informatie, eerder dan te sanctioneren."

Teruggrijpend naar het actieplan, bepleit UNIZO andermaal de verwezenlijking van nog niet gerealiseerde aandachtspunten, zoals een eenvoudige en ondubbelzinnige reglementering, het oplijnen van de sociale en fiscale interpretatie en de oprichting van een specifieke, onafhankelijke ombudsdienst. UNIZO ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) als steun en aanspreekpunt van de Belgische 'liaison officer' in de net opgerichte European Labour Authority (ELA). Gelet op het succes van het charter voor de sociale inspectie bepleit UNIZO een gelijkaardig afsprakenkader op het fiscale vlak. UNIZO zal daarover in gesprek treden met de adminisratie.

Info:  U kan hier het integrale charter voor de Sociale Inspectie downloaden en hier het UNIZO-dossier met actieplan 'De Sociale Inspectie in perspectief. Naar een nieuw partnership tussen inspectiediensten en KMO's...
Als leidraad voor ondernemers ontwikkelde UNIZO een Snelwijzer met rechten en plichten bij sociale controles, die u hier kan downloaden...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be