UNIZO n.a.v. vakbondsklacht over te weinig preventiecontroles: 93 % KMO-werkgevers investeert - nu al - actief in welzijn op het werk


•    UNIZO: "Meer controles op preventie, met extra rompslomp gaan die score niet verbeteren"
•    KMO-werkgevers sturen zelf slechts zelden (16 %) controlearts naar zieke medewerker.

"Meer controles op preventiemaatregelen gaan het probleem van burn-outs en langdurige ziekte niet oplossen. Je creëert daar alleen maar een hoop extra rompslomp mee voor onze ondernemers. Terwijl ze ook zónder die extra controles al - spontaan - heel wat maatregelen nemen om het welzijn op het werk te verbeteren. 93 % investeert er momenteel al tijd en middelen in, blijkt uit recent UNIZO-onderzoek." UNIZO-topman Karel Van Eetvelt reageert hiermee op de klacht van het ACV over een gebrek aan controle. "Als werknemers ziek thuis zitten, zijn onze werkgevers daar zelf de dupe van. 72 % geeft aan de afwezigheid op te vangen door zelf harder te werken, terwijl 65 % aangeeft het - extra - werk te verdelen over de resterende medewerkers. Dus ook zónder controles doen ze er alles aan om dat te voorkomen."

Uit de UNIZO-enquête blijkt trouwens dat slechts 16 % van de KMO-werkgevers een controlearts stuurt naar zieke medewerkers. 84 % doet dat niet, hoewel ze volgens hetzelfde onderzoek al hebben meegemaakt dat bepaalde werknemers zich  onterecht ziek durven melden.

"Onze werkgevers willen niet liever dan dat het aantal zieke medewerkers wordt teruggedrongen", aldus nog Karel Van Eetvelt, "En ze willen daar graag hun deel van de verantwoordelijkheid in nemen. Zo heeft UNIZO zich al positief uitgesproken over het zopas goedgekeurde re-integratieplan voor langdurig zieken. We engageren ons ook om de KMO-werkgevers hierin te begeleiden. Tegelijk blijven we benadrukken dat het terugdringen van het aantal zieken een gedeelde verantwoordelijkheid is, waarbij ook de betrokken werknemers zelf en de voorschrijvende artsen hun rol moeten opnemen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be