UNIZO neemt uitgestoken hand Forem-topvrouw Marie-Kristine Vanbockstal graag aan: "We pleiten al lang voor meer interregionale arbeidsmobiliteit!"

UNIZO gaat heel graag in op de uitnodiging van Marie-Kristine Vanbockstal, administrateur-generaal van het Waalse Forem, om via onderlinge samenwerking meer mensen aan het werk te krijgen, over de taalgrens heen. "Vanuit UNIZO pleiten we al lang voor meer inspanningen om de interregionale arbeidsmobiliteit te verbeteren en deze uitgestoken hand vanuit Wallonië speelt daar uitstekend op in", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, naar aanleiding van het interview, vanmorgen met de Forem-topvrouw in De Standaard.

Een nog intensere samenwerking tussen de VDAB en le Forem, waarbij niet alleen openstaande vacatures maar ook werkzoekendenprofielen worden uitgewisseld is volgens UNIZO essentieel. Uiteraard staat ook UNIZO helemaal achter het geopperde idee om de rechstreekse wisselwerking te versterken tussen Le Forem en de Vlaamse werkgeversorganisaties, om vraag en aanbod van jobs en werkzoekenden beter op elkaar af te stemmen.

UNIZO beaamt dat de zogenaamde 'taalbarrière' voor veel Vlaamse werkgevers en jobs slechts in beperkte mate speelt, afhankelijk van de functies. En dat taalopleidingen, op taakgericht niveau hier een oplossing kunnen bieden. "Vlotte (openbare) vervoersmogelijkheden, waardoor werkzoekenden van over de gewestgrenzen vlot op hun werkplek geraken, zijn soms een grotere uitdaging", aldus nog UNIZO.

"Mevrouw Vanbockstal is bij ons alvast van harte welkom voor overleg", besluit Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be