UNIZO: "Niemand heeft meer reden tot ongerustheid over zijn pensioen dan de zelfstandigen"

Vandaag betogen de vakbonden in Brussel omdat ze vrezen voor de aantasting van de pensioenrechten bij werknemers en ambtenaren. "Uiteraard mogen werknemers en ambtenaren hun bezorgdheden uiten", aldus Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar intussen heeft niemand meer reden om zich zorgen te maken over zijn pensioen dan de zelfstandigen. Terwijl het gemiddelde pensioen van een werknemer momenteel 1.200 euro bedraagt en dat van een gemiddelde ambtenaar zelfs 2.600 euro, moet een doorsnee zelfstandige het met amper 857 euro per maand stellen. Tijdens een recente UNIZO-bevraging daarover, waaraan bijna 3.000 zelfstandigen deelnamen, gaf maar liefst 92 % aan absoluut een beter pensioen te willen. Bij een eerdere UNIZO-enquête in september van dit jaar vertelde 45 % bij aanvang te hebben getwijfeld over de start van hun zaak, omwille van het mindere sociaal statuut. "Als we een meer ondernemend en dus welvarend land willen, met meer tewerkstellin, moeten we de motor van onze economie - de ondernemers - een betere sociale bescherming gunnen, te beginnen bij de pensioenen."

"Het argument dat zelfstandigen minder zouden betalen dan andere groepen voor hun sociale bescherming en dus ook hun pensioen, gaat al lang niet meer op", aldus nog Johan Bortier. Op individueel niveau zijn er veel situaties waarin een zelfstandige zelfs meer sociale bijdragen betaalt dan een werknemer. Denk, bijvoorbeeld, maar aan de lange gelijkgestelde periodes bij werknemers waarin niet wordt gewerkt en geen enkele bijdrage wordt betaald, terwijl men toch een uitkering krijgt en volledige pensioenrechten opbouwt. In het werknemersstelsel bestaat een loopbaan gemiddel voor meer dan één derde uit gelijkgestelde periodes. Bij zelfstandigen gaat dit om slechts 4 % van de loopbaan. En zo zijn er nog voorbeelden."

"We bepleiten een stapsgewijse aanpak voor de verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen, te beginnen bij de pensioenen", gaat Johan Bortier verder. "En ook die gelijkschakeling van dat pensioen kan voor ons gespreid in de tijd. Door de toepassing van ee nzogenaamde correctiecoëfficiënt ontvangen zelfstandigen maar 66 % van het pensioenrecht dat een werknemer op hetzelfde inkomen opbouwt. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom de pensioenen voor de zelfstandigen zo laag liggen. We vragen de afbouw en zelfs de afschaffing van deze nadelige pensioenberekening. Nu de gelijkschakeling van het minimumpensioen is gerealiseerd, is dit onze volgende doelstelling in het pensioendossier. We houden in elk geval de druk op de ketel."

Bekijk hier de volledige resultaten van de UNIZO-enquëte bij zelfstandigen over hun sociaal statuut.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be