UNIZO: "Niet onze KMO's maar de douanediensten lassen best een Brexit-pauze in"

"Laat de douanediensten in plaats van de KMO's een Brexit-pauze inlassen." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in een reactie op de oproep van douane-topman Kristian Vanderwaeren aan KMO's om meteen na de Brexit even de kat uit de boom te kijken en zo weinig mogelijk te vervoeren van en naar het Verenigd Koninkrijk.

"Bij UNIZO zijn we al geruime tijd bezig met het voorbereiden van onze KMO's op de Brexit, onder meer via infosessies in samenwerking met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) én de douanediensten zelf. Die douanediensten hebben overigens al goed werk geleverd in het Brexit-dossier, onder meer door de automatische toekenning van EORI-nummers voor internationale handel aan de betrokken KMO's.", gaat Danny Van Assche verder. "Maar omwille van de onzekere uitkomst, kunnen KMO's zich onmogelijk vooraf al op alle mogelijke scenario's voorbereiden. Een 'pauze' inlassen voor hun transacties van en naar het VK is voor onze bedrijven echter geen realistische optie, onder meer omdat ze daardoor omzet en klanten kunnen verliezen, of omdat ze hun voorziene productie voor het Verenigd Koninkrijk moeten kunnen afzetten. Voor bederfbare goederen is een pauze al helemaal geen optie."

Het is volgens UNIZO-topman Danny Van Assche daarom veel efficiënter om niet de KMO's maar de douanediensten een soort 'pauze' of eerder 'overgangsbeleid' te laten inlassen. "In die periode, meteen na de Brexit, zouden de douanediensten nog een tijdje een pragmatisch controlebeleid kunnen voeren, met enige soepelheid, zodat de KMO's zich intussen kunnen aanpassen aan de reële nieuwe situatie op het terrein. Door het inlassen van zo'n overgangsperiode kunnen bedrijven gewoon zaken blijven doen met het Verenigd Koninkrijk, zonder onderbreking, en intussen stapsgewijze de nodige omschakelingen doorvoeren."

Info: UNIZO organiseert gratis infosessies over de Brexit, i.s.m. met FIT en VLAIO. Meer details hierover, alsook de verzamelde UNIZO-info aangaande de Brexit vindt u op www.unizo.be/brexit.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be