UNIZO niet te spreken over afschieten ontwerpakkoord rond opzegtermijnen en jongerentewerkstelling door ACV en ABVV:

"Wie KMO-punten uit interprofessioneel akkoord weigert uit te voeren, blaast de facto het ganse IPA op"
 
"Het afschieten van het ontwerpakkoord rond opzegtermijnen en jongerentewerkstelling door het ACV en ABVV komt de facto neer op het afschieten van het ganse IPA." Dat zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Hij vindt het ongehoord dat de bonden manifest weigeren KMO-aandachtspunten uit het IPA uit te voeren waarover een akkoord werd onderhandeld en waar ze hun handtekening hebben onder gezet. "Hiermee manifesteren de bonden zich als volstrekt onbetrouwbaar. Ze leggen  een bom onder het ganse IPA. Op deze manier is verder onderhandelen zinloos. Het IPA is hiermee zo goed als opgeblazen. Ik voel me in deze omstandigheden alvast door geen enkel van de gemaakte voorakkoorden meer gebonden."
 
Een eerste belangrijk KMO-punt was de verkorting van de opzeggingstermijnen bij het begin van de tewerkstelling, Zeer belangrijk voor vele KMO’s die in de eerste weken vaak vaststelden dat de aangeworven medewerker toch niet geschikt was voor de job. Door de hoge opzeg bij de start werd er steeds meer geaarzeld mensen met minder competenties of lager geschoolden aan te werven. Door de aanwervingsdrempel te verlagen zouden werkzoekenden – zeker uit de kansengroepen – meer kansen krijgen op tewerkstelling.

Verder was er afgesproken een specifieke overgangsregeling te maken voor die sectoren die tot eind 2017 een tijdelijke uitzondering genieten inzake opzeggingstermijnen en die vanaf 1/1/2018 de geharmoniseerde opzeggingstermijnen zullen moeten toepassen. Zeker voor de bouwsector was dit noodzakelijk om de kosten voor de vele kleine bedrijven daar niet nodeloos te laten oplopen.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be