UNIZO niet te spreken over monsterboetes voor ondernemers die foutje maken bij betalen van verkeersboete

De voorbije twee weken regent het bij UNIZO meldingen van ondernemers die een boete van 509,06 euro in de bus krijgen omdat ze vorig jaar bij het betalen van een gewone verkeersboete nagelaten hebben de bestuurder te identificeren. Een begrijpelijke fout, want deze verplichting was toen allesbehalve duidelijk weergegeven. De FOD justitie stuurt ook geen herinnering of foutmelding wanneer de bestuurder niet ingevuld is.  UNIZO kaartte deze onbillijke manier van werken aan bij het kabinet van bevoegd minister van Quickenborne, maar daar beperkt men zich tot de uitleg over het correct volgen van de wettelijke procedure. Ook in de commissie Justitie ontkent de minister dat er problemen zouden zijn. UNIZO weerlegt dit en vraagt om een duidelijker en gebruiksvriendelijk systeem uit te werken vooraleer er nieuwe boetes wordt verstuurd. "Ondernemers moeten zeer duidelijk worden geïnformeerd wat van hen verwacht wordt en de aanpassingen online vlot kunnen uitvoeren. Ook zou een eerste herinnering vooraleer er een grote boete volgt de norm moeten zijn", stelt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Nadat eerder deze maand UNIZO de problematiek al aankaartte regent het meldingen bij de UNIZO-Ondernemerslijn. "Op minder dan twee weken tijd hebben we al meer dan 150 ondernemers die gefrustreerd hun verhaal doen, en dat is wellicht het topje van de ijsberg", zegt Danny Van Assche. "Het zijn allemaal meldingen van bedrijven die boetes van 509 euro opgelegd krijgen wegens het niet opgeven van de identiteit van de bestuurder voor een verkeersboete die vorig jaar ter goeder trouw werd betaald."

De digitale procedure om de bestuurder aan te duiden of aan te passen is nog steeds niet performant en kan dus beter. Ondernemers lopen vast in de digitale tool of verspelen tijd met het uitvoeren van online handelingen op justonweb. 

UNIZO contacteerde het kabinet van Van Quickenborne, maar daar verschuilt men zich achter het correct opvolgen van de wetgeving. Ook in een antwoord op een parlementaire vraag in de commissie Justitie erkent de minister niet dat er problemen zijn met de brieven waarvoor men nu boetes krijgt of met de performantie van het digitale systeem.  Wel zal het voorstel tot minnelijke schikking voortaan duidelijker de verplichting meegeven om correct de identiteit van de bestuurder aan te duiden.  

Danny Van Assche: “We zijn blij te horen dat er meer duidelijkheid komt, maar dat is niet voldoende. We vragen om eerst herinnering te versturen aan ondernemers die vergeten de bestuurder aan te duiden bij het betalen van een verkeersboete. De overheid verwacht ook van ondernemers dat ze dat doen, dan moet ze zelf het goede voorbeeld geven. Vooraleer dat er nieuwe boetes volgen, moet ook het digitaal systeem gebruiksvriendelijker worden gemaakt, zodat ondernemers die administratie snel kunnen afhandelen.”