UNIZO: Nieuw vanaf 1 april voor ondernemers

Verminderde werkgeversbijdragen - spilindex sneller dan verwacht overschreden
Kilometerheffing
Vereenvoudiging kmo Portefeuille
 
Morgen, 1 april, verandert één en ander voor ondernemers. Dan gaan namelijk enkele nieuwe maatregelen van kracht. Zo verminderen de werkgeversbijdragen geleidelijk aan, vereenvoudigt het systeem van de kmo Portefeuille en treedt de kilometerheffing voor vrachtvervoer in werking. UNIZO heeft toch een aantal belangrijke kanttekeningen bij deze maatregelen. Zo merkt ze op dat de stijgende inflatie de loonkost snel opnieuw zal doen stijgen en zo een deel van de inspanningen van de regering teniet zal doen. Om haar leden te informeren over de nieuwigheden, maakte UNIZO een speciale webpagina.
 
Vermindering werkgeversbijdragen
Vanaf het tweede kwartaal van2016 start de geleidelijke vermindering van de werkgeversbijdragen. Dus de werkgevers gaan eindelijk iets voelen van de loonlastverlaging die beslist was in het kader van de taxshift. Het gaat wel  maar om een eerste stap die versterkt zal worden in 2018 en in 2019. In 2019 zal de het basistarief van de werkgeversbijdrage nog 25 % bedragen. Het tarief voor de laagste lonen zal daar nog onder liggen. UNIZO heeft altijd sterk aangedrongen op een belangrijke verlaging van de werkgeversbijdragen om op die manier onze ondernemingen concurrentiëler te maken. Morgen 1 april is dus een belangrijk moment. Maar we zijn er nog lang niet, aldus UNIZO. De stijgende inflatie zal de loonkost snel opnieuw doen stijgen en daarmee een deel van de inspanningen van de regering teniet doen. Zo blijkt uit simulaties van de UNIZO Studiedienst dat alleen al de verhoging van de BTW op elektriciteit (doorgevoerd in september 2015) en de verhoging van de Vlaamse bijdrage aan het energiefonds (doorgevoerd in maart 2016) een niet te onderschatten impact hebben op de inflatie. In totaal stijgt de consumptieprijsindex met 0,768 punten ten gevolge van deze beide maatregelen. Als we rekening houden met deze versnelling van de inflatie stellen we vast dat de gezondheidsindex maar liefst 9 maanden vroeger wordt overschreden, met name juli 2016 in plaats van april 2017. Deze simulatie houdt geen rekening met andere overheidsmaatregelen die eveneens de inflatie doen oplopen zoals bijvoorbeeld de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten.
 
Kmo Portefeuille
Vanaf 1 april gaat een hervormde kmo-steun in werking. De nieuwe subsidie-instrumenten laten maatwerk toe, zijn administratief eenvoudig en zijn onderling complementair. Het systeem valt uiteen in twee categorieën: de kmo Portefeuille en de kmo groeisubsidie. Op aandringen van UNIZO komt in het luik kmo Portefeuille een onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen, omdat “hun noden en behoeften verschillend zijn”.  Voor die kleine ondernemingen geldt een steunpercentage van 40 % ipv 30 %.
 
Kilometerheffing
Morgen gaat ook de kilometerheffing in voege. Maar er bestaat nog heel wat onduidelijkheid en vragen. Gisteren nog riep UNIZO op tot een inloopperiode waarbij ondernemers die nog niet in orde zijn niet worden beboet. Daarnaast blijft UNIZO aandringen op de invoering van een investeringssubsidie, die ondernemers met oudere en milieuonvriendelijke vrachtwagens helpt hun wagenpark te vernieuwen.

Meer over: Loon en -voordelen, KMO-Portefeuille, Kilometerheffing, Steunmaatregelen, Vervoer