UNIZO noemt zopas gepubliceerde wet voor kortere betalingstermijnen een overwinning, "maar het moet nog korter en voor iederéén, zonder achterpoortjes!"

Vandaag verscheen in het Staatsblad de wetgeving die paal en perk stelt aan de vaak te lange betalingstermijnen die grote ondernemingen zich veroorloven ten aanzien van hun kmo-leveranciers. De wet treedt zes maanden na de publicatie in werking, op 29 april 2020 dus. "Een belangrijke overwinning na jarenlang lobbywerk", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Dankzij de zopas gepubliceerde wet mogen in contracten tussen grote ondernemingen en kmo-leveranciers nooit meer langere betalingstermijnen dan 60 dagen worden opgenomen, exclusief een 'verificatietermijn' (om de factuur te controleren) van hooguit 30 dagen. Wat de maximale betalingstermijn, alles inbegrepen, op 90 dagen brengt. "Maar voor ons gaat dit nog niet ver genoeg."

"Zo moet voor ons een betaling op 30 dagen na factuurdatum veel duidelijker als principe in de wet worden verankerd", verduidelijkt UNIZO-topman Danny Van Assche, "Bij contractuele afwijkingen, al dan niet met het afspreken van een 'verificatieperiode', mag de maximale betalingstermijn voor ons - all in - nooit langer dan zijn dan 60 dagen."

"Ook moeten alle achterpoortjes worden gesloten", gaat Danny Van Assche verder. "Zo moet het verboden worden om een PO-nummer laattijdig af te leveren, of afspraken te maken over een latere factuurdatum. En we vragen een  verplichting om het wettelijk voorziene recht op intrest en schadevergoeding bij wanbetaling automatisch toe te voegen aan het schuldbedrag."

Voor UNIZO is tot slot duidelijk dat er een versoepeling moet komen van de mogelijkheden om onbetaalde facturen in te vorderen. Zo pleit UNIZO voor een uitbreiding van de 'procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden' naar overheden en consumenten. Deze procedure, die buiten de rechtbank om verloopt en daardoor snel en goedkoop is, kan vandaag enkel gebruikt worden tegen andere ondernemingen. "We zien niet in waarom overheden en consumenten hier buiten schot zouden moeten blijven", besluit UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be