UNIZO: "Onderbenut exportpotentieel Vlaamse kmo's versterken als onderdeel van relancestrategie"

"Vlaanderen moet het onderbenutte exportpotentieel van onze kmo's, zeker naar derde landen, absoluut versterken, als onderdeel van haar relancestrategie." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu uit cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT) blijkt dat de Vlaamse export in april van dit jaar met maar liefst 28% is gekelderd. De export naar het Verenigd Koninkrijk ging er zelfs met 38% op achteruit. Eén op drie Vlaamse jobs is verbonden aan export, blijkt uit de beleidsnota van Vlaams Minister-President Jan Jambon. "Hoog tijd dus om een versnelling hoger te schakelen en de drempels die er nog zijn voor kmo's weg te werken."

Blijkt dat veel Vlaamse kmo-zaakvoerders exporteren nog altijd als iets heel complex beschouwen. Iets wat hen afschrikt, vaak ook omdat ze niet de juiste, laagdrempelige toegang vinden tot die cruciale informatie die hen over de streep kan trekken. Komt daar bij dat de kosten die bij export komen kijken voor kmo's relatief gezien een stuk hoger liggen dan voor grotere bedrijven. "Daarom moet er in de Vlaamse relancestrategie extra nadruk worden gelegd op exportsteun en -begeleiding, zodat ondernemers de weg vinden naar de juiste expertise en instanties", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. Ook opleidingsmogelijkheden voor de zaakvoerder en zijn personeel zijn daarbij essentieel. Zelf levert UNIZO via haar Ondernemersacademie op dat vlak al grote inspanningen met intensieve, langlopende export master classes, in samenwerking met onder meer FIT overigens. "Maar om veel meer kmo's te overtuigen om exportplannen te maken, zijn nog veel meer en bredere inspanningen nodig. We moeten ook die kmo's bereiken die vandaag misschien nog niet aan export denken, of het niet durven."

Een uiterst belangrijk hefboom voor kmo's is hier volgens UNIZO een verdere digitalisering, waardoor kmo's sneller, efficiënter, met minder mankracht en middelen hun exportstrategie kunnen ontplooien. Nog op de UNIZO-prioriteitenlijst staan de verlaging van de kostprijs van exportdocumenten en een betere informatiedoorstroming naar kmo's over de precieze inhoud van alle door de EU gesloten handelakkoorden. UNIZO herhaalt daarbij ook haar pleidooi voor specifieke kmo-hoofdstukken in die handelsakkoorden. Daar bovenop moet verder worden ingezet op het openbreken van nieuwe exportmarkten voor kmo's, met de steun van FIT. Dit onder meer door het organiseren van deelnames aan beurzen, aan missies naar exportlanden... Danny Van Assche: "Gelet op de erg belangrijke rol die FIT voor (kandidaat-)export-kmo's speelt, moet deze dienst extra middelen krijgen, als investering in een sterke, op export gericht relancestrategie."

UNIZO hamert tot slot op het grote belang van - alsnog - een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk, om een harde Brexit te vermijden. Voor dit weekend rekent UNIZO alvast op de goedkeuring van het voorgestelde Brexitfonds op de EU-top.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be