UNIZO: "Ondernemers mee laten opdraaien voor statiegeldheffing is geen oplossing"

UNIZO reageert afwijzend op het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege om de ondernemers te laten meebetalen aan de invoering van een systeem van statiegeld. "Er wordt al 320 miljoen euro aan federale taksen betaald. Daarbovenop nog een statiegeldheffing op Vlaams niveau is volgens UNIZO niet de oplossing voor het zwerfvuilprobleem, maar zal de ondernemers wel heel wat kosten," zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Danny Van Assche neemt het niet dat - andermaal - de ondernemers moeten opdraaien voor een maatschappelijk probleem dat ze zelf niet hebben gecreëerd, en dat het zwerfvuilprobleem ook niet ten gronde gaat oplossen. "België behoort tot de recyclagekampioenen van Europa en daarbuiten, dankzij een goed functionerend ophalings- en verwerkingssysteem via de blauwe zakken van Fost Plus. Heel laagdrempelig in toepassing, ook voor de consument. We begrijpen niet waarom de burger na invoering van het statiegeld die blikken en PET-flessen uit die zak moet halen, om ze via een omweg bij de ondernemers te gaan inleveren. Zo creëer je extra vervoersstromen voor iets dat nu met het huisvuil wordt opgehaald."

"We moeten de zwerfvuilproblematiek veel breder benaderen, met meer gedeelde verantwoordelijkheden en grotere pakkansen en boetes voor de sluikstorters die nu nog al te vaak de dans ontspringen", benadrukt Danny Van Assche. "Vanuit UNIZO blijven we ons dan ook hardnekkig verzetten tegen 'schijnoplossingen' waarmee diverse stakeholders in dit verhaal hun geweten sussen, op kap van de handelaars. Extra sensibiliseren, controleren en de daders sanctioneren, dáár ligt de sleutel tot het verder terugdringen van het zwerfvuil. Laat de vervuiler betalen."

"Wil de overheid toch doorgaan met de invoering van het statiegeld voor PET-flessen en blikjes, dan moet ze de inzameling ook maar zelf organiseren via haar recyclageparken of bij 'afvalstraatjes'", stelt Danny Van Assche van UNIZO. "Zo'n park is nu al volop ingericht en georganiseerd op het inzamelen van diverse materialen. Het recyclagepark kan dan investeren in aangepaste leeggoedmachines, het onderhoud en de opvolging van die machines voor haar rekening nemen en het statiegeld, via een digitale betaalapp bijvoorbeeld, aan de consumenten uitkeren."

Uit berekeningen van UNIZO blijkt dat het statiegeldvoorstel zoals het nu op tafel ligt, een winkelier tot 40.000 euro per jaar gaat kosten. Denk daarbij  aan de aankoop van een terugnametoestel aan gemiddeld zo'n 23.000 euro. Winkeliers kunnen dit bedrag weliswaar afschrijven waardoor de kost per jaar op 3.826 euro komt.  Maar dan is er nog die andere, grootste kostenpost: het personeel. Iemand zal immers moeten instaan voor het sorteren, het onderhoud en de interventies aan en rondom de machine. Loonkosten dus, à rato van 18.000 euro per jaar. Nog een vaak miskende kost is de 'verloren verkoop'.  Kleinere supermarkten kunnen niet anders dan verkoopruimte opofferen met minder omzet tot gevolg.  12 m² opofferen kost de winkelier jaarlijks 17.500 euro.  Alles bij elkaar loopt het prijskaartje zo al gauw op tot 40.000 euro per jaar.

Daarnaast doet minister Schauvliege ook voorstellen voor de e-commerce. "Ook over deze voorstellen willen we onze bezorgdheid uitdrukken. Deze maatregelen zullen immers enkel de Vlaamse bedrijven treffen, en niet de internationale spelers", aldus nog Danny Van Assche. "De maatregelen die minister Schauvliege voorstelt voor de e-commerce, mogen in geen geval zwaarder zijn voor de zelfstandige ondernemers dan voor de bol.com's van deze wereld. Onze ondernemers hebben het nu al moeilijk genoeg om op te boksen tegen buitenlandse bedrijven."

"We blijven er daarom bij de overheid op aandringen haar statiegeldplannen grondig te herzien. UNIZO wil verder blijven meedenken over constructieve oplossingen voor de problematiek van het zwerfvuil en andere milieuproblemen. Onze ondernemers hebben zelf immers ook baat bij een goede leefomgeving en hechten hier veel belang aan. Maar de inspanningen die in dit verband van ondernemers worden gevraagd, moeten in verhouding staan tot hun verantwoordelijkheid. En dat is bij het statiegeldvoorstel niet het geval," besluit Danny Van Assche.

 

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Mona Wyverkens
M 0494/49.02.13 - E mona.wyverkens@unizo.be
 
UNIZO vzw
Willebroekkaai 37 |1000 Brussel
0800 20 750

ondernemerslijn@unizo.be

Een ondernemersvraag?
Bel 24/7 de Ondernemerslijn op 0800 20 750.