UNIZO onderschrijft oproep Oeso voor betere regelgeving in functie van hernieuwde productiviteitsgroei

UNIZO sluit zich aan bij de oproep van de Oeso voor een betere regelgeving, als één van de voorstellen om tot een hogere Belgische productiviteitsgroei te komen. Die groei neemt immers jaar na jaar af.

Uit een onlangs door UNIZO gepubliceerd rapport blijkt dat administrative lasten voor de helft van onze bedrijfleiders tot de grootste bekommernissen behoren. Complexe procedures werken vertragend en ontmoedigend en staan een efficiënte bedrijfsvoering in de weg, wat onvermijdelijk mee weegt op de productiviteit.

Om die negatieve spiraal te doorbreken bepleit UNIZO onder meer de invoering van de zogenaamde '€1 erbij, €3 weg'-regel. Die houdt in dat elke euro aan extra administratieve lasten elders moet gecompenseerd worden door minstens drie euro aan bestaande lasten. Daarnaast hamert UNIZO op het belang van een meer kwaliteitsvolle wetgeving, met bijhorende impactanalyses. Op dit ogenblik worden impactanalyses door de wetgever eerder als een last gezien en wordt er nauwelijks iets mee gedaan.  Maar in plaats van ze af te schaffen, pleit UNIZO er net voor om ze meer au serieux te nemen en ze daadwerkelijk toe te passen.  Zoals nu ook de OESO bepleit.  Ook een betere digitale dienstverlening moet bijdrage tot meer efficiëntie, ten gunste van de voor onze economie levensbelangrijke productiviteitsgroei.  Jammer genoeg blijkt digitalisering niet altijd tot vereenvoudiging te leiden.  Dit kan en moet ook anders.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be