UNIZO-onderzoek: Eén op drie Vlaamse en Brusselse gemeenten komt niet toe aan minstens een halftijds aanspreekpunt Lokale Economie

- UNIZO: “Prioriteiten herbekijken en meer bovengemeentelijk samenwerken”

Hoewel ondernemers onmisbaar zijn voor de lokale economie en het plaatselijke sociale weefsel heeft een derde van de Vlaamse en Brusselse gemeenten niet eens een halftijdse ambtenaar Lokale Economie. Terwijl zo’n 50 %-mandaat voor UNIZO toch als absoluut minimum geldt, om deze rol voldoende ernstig te kunnen opnemen. “Tijdsgebrek door andere taken” wordt door 67 % van de betrokken gemeenten als voornaamste reden opgegeven, maar UNIZO bepleit in dat geval toch om meer prioriteit te besteden aan het ondersteunen van lokale ondernemers, desnoods ten koste van andere, minder cruciale activiteiten.

UNIZO kijkt trouwens met verbazing naar de soms bizarre of op zijn minst weinig logische combinatie van bevoegdheden die de ambtenaar lokale economie er in bepaalde gemeenten moet bijnemen: gezondheid, sport, jeugdzaken, personeelszaken, huisvesting… En dat terwijl diezelfde ambtenaar in 70 % van de gemeenten geen actieve rol krijgt toebedeeld in de planning en organisatie van openbare werken, noch bij het uittekenen van ruimtelijke planningsprocessen. Twee bevoegdheden die essentieel zijn voor de vlotte bereikbaarheid en mobiliteit van lokale ondernemers. Ook heeft 40 % van de gemeenten niets van begeleiding voorzien voor ondernemers, op zoek naar een geschikte vestigingsplaats.

Dat het onthaal van nieuwe ondernemers in veel gemeenten beter kan, is een eufemisme, blijkt nog uit het UNIZO-onderzoek. De helft van gemeenten voorziet hier geen proactieve aanpak, zoals dat vaak wel gebeurt met een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Wel heeft bijna drie kwart (73 %) van de gemeenten een specifieke rubriek voor ondernemers op de gemeentelijke website. Maar in één op vier gemeenten is dit dus nog niet het geval. Voor heel wat nieuw gevestigde ondernemers bestaat de eerste actieve contactname vanuit de gemeente helaas uit één of ander belastingformulier.

UNIZO begrijpt dat grotere steden en gemeenten vaak meer middelen en mankracht hebben om een degelijke dienst lokale economie uit te bouwen, al blijkt toch ook uit het onderzoek dat bepaalde kleinere gemeenten, met niet noodzakelijk een groter budget, op dit vlak een pak beter scoren dan andere, qua profiel en omvang gelijkaardige gemeenten. Blijkbaar is 20.000 inwoners een belangrijke overgangsgrens om wel of geen dienst lokale economie te overwegen, maakt UNIZO uit het onderzoek op. Fusies zijn hier een mogelijke optie om meer mogelijkheden te krijgen voor de uitbouw van een volwaardige dienst lokale economie, aldus nog UNIZO.  Of gemeenten kunnen ook, de krachten bundelen voor het opzetten van gezamenlijke dienstverlening, zonder daarom in een allesomvattende fusie te stappen. De helft van de gemeenten blijkt volgens het onderzoek alvast te vinden voor één of andere vorm van onderlinge samenwerking, liefst ondersteund door een digitaal kennisnet met backoffice voor ambtenaren.

Info: Gelet op de beloofde vertrouwelijkheid van individueel verstrekte informatie door de deelnemende gemeenten, kunnen we geen gedetailleerde rapporten vrijgeven per afzonderlijke gemeenten. Een aantal gemeenten tonen zich wel bereid om op verzoek te getuigen in de pers. De lijst met deze gemeenten vindt u achteraan het integrale UNIZO-onderzoeksrapport. Voor de rechtstreekse contactgegevens kan u terecht bij UNIZO-woordvoerder Filip Horemans.

PDF iconU kan hier het integrale UNIZO-onderzoeksrapport met alle bevindingen en aanbevelingen omtrent lokale dienstverlening aan ondernemers downloaden…

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be