UNIZO ontstemd over ongelijke behandeling zelfstandigen bij toekenning dubbel over bruggingsrecht

UNIZO is ontstemd over de ongelijke behandeling van zelfstandigen bij de toekenning van het dubbel overbruggingsrecht. "Elke zelfstandige die zich in een gelijkaardige probleemsituatie bevindt, moet volgens ons vanzelfsprekend op dezelfde steunmaatregelen kunnen rekenen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar dat principe wordt in het geval van het dubbel overbruggingsrecht flagrant geschonden. We hebben het probleem intussen aangekaart bij de regering en dringen aan op een bijsturing."

De wet stelt duidelijk dat het dubbel overbruggingsrecht voorzien is voor ondernemers die hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. "Maar het begrip 'gedeeltelijk' wordt in de uitvoering veel te eng en vooral inconsequent gedefinieerd", klaagt Danny Van Assche van UNIZO aan. Enkel gesloten bedrijven met take away-service (restaurants), click&collect (handelszaken) en nachtwinkels zouden hun dubbel overbruggingsrecht gevrijwaard zien in combinatie met hun beperkte commerciële activiteit. Voor alle andere gesloten bedrijven en sectoren geldt dat ze niets meer mogen bijverdienen om nog in aanmerking te komen. "Maar wat is het verschil tussen een restaurant dat nog iets aan omzet tracht te genereren via take away en een de facto gesloten autocarbedrijf dat enkele bussen inzet om het capaciteitsprobleem bij De Lijn op te vangen? Of een juwelier die niets meer verkoopt maar wel nog toegelaten herstellingen uitvoert? Of de fietsenwinkel, de IT-zaak, de elektrowinkel die enkel nog dienst na verkoop levert maar verder niets meer van omzet genereert? Denk ook aan de installateurs van keukens en badkamers, die hun toonzaal moeten afsluiten voor particulieren en enkel nog professionele klanten mogen ontvangen. En vergeet niet de zwaar getroffen eventsector, die in de praktijk veel meer beroepen en activiteiten omvat dan de regering zich wellicht realiseert. Nu alle events zijn afgelast, zien we niet in waarom bijvoorbeeld podiumbouwers geen recht meer zouden hebben op het dubbel overbruggingsrecht van zodra ze ook nog maar iets extra trachten te verdienen door pakweg een toonzaal in te richten."

Deze veel te enge en vooral inconsequente behandeling van zelfstandigen in een gelijkaardige situatie druist volgens UNIZO in tegen het gelijkheidsbeginsel, en is daardoor juridisch onhoudbaar. De benadering staat volgens UNIZO ook haaks op het uitgangspunt dat de getroffen zelfstandigen nog zo goed en zo kwaad als mogelijk omzet moeten kunnen blijven genereren, om hun overlevingskansen te verbeteren. Een uitgangspunt dat ook door de regeringen in dit land mee wordt onderschreven. "We rekenen er dan ook stellig op dat er alsnog een bijsturing komt", besluit Danny Van Assche. "We vragen hierover dringend overleg."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona