UNIZO: "Ook na afschaffing verplicht attest blijft kennis bedrijfsbeheer essentieel voor starters"

"Een goede basiskennis bedrijfsbeheer blijft essentieel om met kans op slagen een onderneming te starten. En daarvoor is een gedegen vorming nodig." Dat benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO nu het Vlaams parlement gisteren unaniem het decreet van minister Muyters goedkeurde om het verplichte attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' voor starters vanaf  1 september 2018 af te schaffen. "Het huidige systeem is uitgehold", erkent Danny Van Assche. Hij is dan ook akkoord dat we moeten zoeken naar andere manieren om startende ondernemers een degelijke basis te geven. Maar het basisprincipe - ondernemers met kennis van zaken doen starten - blijft essentieel. UNIZO verwelkomt het actieplan dat de Vlaamse regering hiertoe ontwikkelde, en werkt hier volop aan mee. Daarnaast blijft UNIZO investeren in eigen initiatieven, waaronder haar praktijkgerichte traject Go4Business, dat intussen al verschillende jaren succesvol loopt. www.unizo.be/go4business.
 
De beslissing van de Vlaamse regering werd vorig jaar al aangekondigd en komt dus niet als een verrassing. UNIZO volgt de redenering van de Vlaamse regering dat moet worden afgestapt van een verplichting om een louter theoretische opleiding te volgen waarbij, enkel op basis van een attest of opleidingsniveau, wordt bepaald of iemand in staat is een zaak te runnen, los van bewezen praktische competenties, levenservaring of reële ondernemerszin. Bovendien wordt dat bewijs in veel gevallen niet eens door de zaakvoerder zelf geleverd, maar door een werknemer of een andere aangestelde. "Op die manier bereik je natuurlijk de oorspronkelijke doelstelling niet", beseft ook Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Bovendien mogen burgers uit andere EU-lidstaten hier een zaak starten zonder dat attest. "De huidige regeling was dus niet langer houdbaar. Maar er moet wel iets beters in de plaats komen", benadrukt Danny Van Assche. "De afschaffing van het verplichte attest kennis bedrijfsbeheer mag geen vrijgeleide vormen om onze starters onvoldoende voorbereid aan hun startersavontuur te laten beginnen."
 
Die initiële doelstelling van die verplichte basiskennis is en blijft wel cruciaal, benadrukt UNIZO. "Het is dan ook een goede zaak dat de Vlaamse regering een actieplan ontwikkelde om de afschaffing van het attest bedrijfsbeheer te begeleiden", aldus nog Danny Van Assche. Volgens UNIZO moet er vooral voldoende begeleiding worden voorzien bij de opmaak van het financieel plan. Als iemand een bvba wil starten, zal het financieel plan, met geprojecteerde balans en resultatenrekeningen, de basis vormen om te mogen starten. UNIZO rekent er op dat dit financieel plan ook voor andere ondernemersvormen de hoeksteen zal vormen bij de opstart. "Eerder dan te focussen op een verplichting tot het volgen (of laten volgen) van een theoretische opleiding, moeten we starters ertoe brengen dat ze zelf de meerwaarde inzien van een degelijke voorbereiding."
 
Info over het UNIZO-begeleidingstraject voor starters op: www.unizo.be/go4business.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be