UNIZO op missie in Zuid-Afrika

Adviseurs Michiel Verhamme en Jelle Volckaerts zijn op bezoek bij partnerorganisatie Trias in Zuid-Afrika die zich inzet voor de ondernemers in het zuiden. Hieronder een kort verslagje van hoe het daar loopt.

"Er was deze week een Forum voor de Zuid-Afrikaanse kamers van koophandel (de Chambers). Dat Forum werd georganiseerd door Trias en UNIZO werd erop uitgenodigd als partner van het zogenaamde Peers II project" aldus Michiel Verhamme. "Het doel van dat project is de Kamers en ondernemersorganisaties in het algemeen te versterken. Dat is nodig." Zuid-Afrika wordt momenteel geconfronteerd met diverse moeilijkheden:

  • Zeer hoge werkloosheid: algemeen 25% en bij de jongeren zelfs tot 50%. Er is te weinig werkgelegenheid. Die wil men aanzwengelen met meer ondernemers. Meer ondernemers creëren op zich meer werkgelegenheid
  • Veel starters geraken niet aan de nodige financiering
  • Hoge falingsgraad: tot 70% van de starters gaat failliet… Starters hebben vaak te weinig skills en zijn niet goed voorbereid
  • Sterke ongelijkheid: er is een beperkte welvarende middenklasse, maar een heel grote groep leeft in armoede of kan zich net beredderen. De middenklasse was vroeger hoofdzakelijk blank, maar daar zijn nu ook wel zwarte Zuid-Afrikanen bij gekomen
  • Veel corruptieschandalen binnen de regering. Het ANC dat 20 jaar geleden onder Mandela voor vrijheid heeft gezorgd is vergleden tot een inefficiente machtspartij waarin veel corruptie heerst
  • Onveiligheid in grote steden en hoge criminaliteit

De UNIZO-delegatie bracht eerst een werkbezoek aan één van de townships. "Dat waren plaatsen waar de zwarten onder het Apartheidsregime afgezonderd werden van de blanken. In de township heerst nu nog veel armoede, maar zijn ook ondernemers actief. Weliswaar ook veel in de informele economie (niet ingeschreven en dus in de illegaiteit). Op het Forum werd besproken hoe de Kamers zich kunnen versterken om zo meer (gekwalificeerde) ondernemers te helpen opstarten", aldus Michiel Verhamme. "We deelden onze ervaringen over de UNIZO Starterswerking. De kamers gaan initiatieven nemen om hun starterscoaches te laten opleiden om zo betere businessplannen te helpen opmaken. Anderzijds hebben de nationale en lokale overheden nu veel te weinig aandacht voor ondernemers en KMO’s. De Zuid-Afrikaanse kamers hebben geen ervaring met lobbying en belangenbehartiging. Ook daar hebben wij onze ervaringen gedeeld zodat ze lobbyprocessen kunnen opzetten. Op die manier kunnen ze meer aandacht vragen en een beter kader en ondersteuning vragen van de overheid voor KMO’s.

De Chamber van township George heeft al bevestigd dat ze een follow-up visit plannen in Brussel. Zij zouden onder andere graag een soortgelijk initiatief als de UNIZO Ondernemerslijn opzetten.