UNIZO opgetogen over ambitieus nieuw Vlaams relanceplan voor de arbeidsmarkt: "Iedereen is gemotiveerd en overtuigd van de noodzaak"

UNIZO is opgetogen over het zopas voorgestelde 'relanceplan voor de arbeidsmarkt' dat de Vlaamse sociale partners, waaronder ook UNIZO zelf, en de Vlaamse regering binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) sloten. "Iedereen is gemotiveerd en overtuigd van de noodzaak om hier volop aan mee te werken."

"We gaan momenteel door een diepe crisis en om volgend jaar uit dat dal te kruipen, zullen we iedereen nodig hebben", klinkt het bij UNIZO. "In bestaande jobs, maar ook in heel wat nieuwe functies die zullen ontstaan in het post-corona-tijdperk. Kijk, bijvoorbeeld, maar naar de digitaliseringsgolf die in een nóg sterkere stroomversnelling is terechtgekomen." UNIZO is dan ook tevreden dat in het nieuwe VESOC-akkoord heel wat van haar voorstellen en vragen worden gerealiseerd om kmo-werkgevers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun recruterings- en hr-beleid. Die hulp is volgens UNIZO cruciaal om, bijvoorbeeld, de geambieerde tewerkstellingsgraad van 80 procent ook daadwerkelijk te realiseren. "Zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden is niet alleen belangrijk om onze economie en welvaart (her)op te bouwen. Het is ook noodzakelijk voor de financiering en dus het veilig stellen van onze sociale zekerheid."

Hoge verwachtingen koestert UNIZO in het bijzonder ten aanzien van de VDAB die, naast werknemers, ook meer dan ooit (kmo-)werkgevers als klanten gaat moeten benaderen en ondersteunen. In hun (digitaal) recruteringsbeleid, om te beginnen. Maar ook op heel wat andere fronten. UNIZO verwijst daarbij onder meer naar het digitale loopbaanplatform, naar noodzakelijke inspanningen om nieuwe groepen naar de arbeidsmarkt toe te leiden en naar stimuli om werknemers in tijdelijke werkloosheid te motiveren tot extra bijscholingen.

Andere sterkmakers in het arbeidsmarktrelancebeleid zijn volgens UNIZO onder meer de verhoging en verruiming van de stagebonus, de financiële tussenkomst voor competentiecheck-ups en -coachings, maar net zo goed de uitbreiding van een flexibel, kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod aan kinderopvang, naast tal van andere maatregelen. En dan zijn er ook nog de RSZ-doelgroepkortingen, waarvan de nog effectievere inzet verder zal worden besproken door de sociale partners.

"Dit relancebeleidbevat heel wat eten en drinken voor zowel werkgevers als werknemers", besluit UNIZO, "Wat uiteraard ook heel erg nodig is. Maar als we er  met alle Vlaamse sociale partners en de Vlaamse overheid samen vol ambitie tegenaan gaan, moeten we er geraken. Mislukken is geen optie."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be