UNIZO opgetogen over vandaag genomen horde naar gelijkschakeling zelfstandigenpensioen

UNIZO reageert opgetogen nu de ministerraad vandaag twee door kmo-minister Clarinval ingediende teksten goedkeurde voor de verbetering van de zelfstandigenpensioenen. "Hierdoor komt de afschaffing van huidige 'correctiecoëfficiënt', waardoor zelfstandigen met een gelijk inkomen een veel lager pensioen verwerven dan werknemers, alweer een stap dichterbij", verduidelijkt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, het belang van de vandaag genomen beslissing daarover. UNIZO vecht al járen tegen de correctiecoëfficiënt en noemt de afschaffing ervan dan ook "historisch".

Ook de verhoging van het inkomensplafond voor de berekening van de zelfstandigenpensioenen, met 2,38%, speelt in op de steeds luider klinkende vraag van UNIZO en de zelfstandige ondernemers naar een zelfstandigenpensioen dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers.

De goedgekeurde teksten moeten nu nog naar de Raad van State om vervolgens in het parlement te worden gestemd. "Maar we rekenen ook daar op een gunstige uitkomst." aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be