UNIZO opgetogen over versterkt en verlengd Vlaams pakket aan corona-steunmaatregelen

UNIZO is bijzonder opgetogen over het zopas aangekondigde versterkte en verlengde pakket aan steunmaatregelen van de Vlaamse  regering. "Met dit krachtige pakket steekt de Vlaamse regering ondernemers toch weer een belangrijk financieel hart onder de riem", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Om te beginnen vindt UNIZO het erg belangrijk dat het Vlaams beschermingsmechanisme nu ook kan aangevraagd worden voor een nieuwe referentieperiode, van 16 november tot 31 december. De twee vorige referentieperiodes, van 1 oktober tot en met 15 november (zes weken) en van 19 oktober tot en met 18 november(vier weken) lopen immers bijna ten einde, terwijl nog heel veel bedrijven, mede door de lockdown, in financieel erg zwaar weer zitten. "We hadden daarom ook zwaar ingezet op deze  verlenging", aldus een tevreden Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Ook de invoering van een minimumbedrag aan steun - 1.000 euro voor een periode van zes weken - was een nadrukkelijke vraag van UNIZO, waarop werd ingegaan. Dat bedrijven met 50 werknemers of meer tot maximum 60.000 euro aan steun kunnen krijgen, in verhouding tot hun omvang en verplichte sluitingsperiode, kan eveneens op de goedkeuring van UNIZO rekenen.

Even enthousiast is UNIZO over de verlenging van de aanvraagperiode voor de handelshuurlening tot 1 maart 2021. "De Vlaamse regering heeft onze oproep hiertoe duidelijk ter harte genomen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. Uit een UNIZO-enquête blijkt immers dat meer dan de helft van de handelshuurders vrezen hun handelshuur nu of in de nabije toekomst niet meer te kunnen betalen. "Om de handelshuurlening nog aantrekkelijker te maken, vragen we het federale niveau om te voorzien in een fiscale stimulans voor de verhuurder."

Tot slot verwelkomt UNIZO de extra steun die vanuit VLAIO wordt vrijgemaakt voor de organisatie van praktische kmo-trainingssessies over meer en beter online verkopen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona