UNIZO over aangescherpte Europese detacheringsrichtlijn: "Belangrijke stap vooruit, maar..."

- Overgangsperiode naar nieuwe regeling duurt 2 jaar;
- Debat over waar sociale bijdragen worden betaald lang niet afgerond.

UNIZO reageert tevreden op het zopas bereikte akkoord tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de 28 lidstaten over een 'aangescherpte' detacheringsrichtlijn. De compromistekst hierover van de Europese Raad kwam er eind oktober vorig jaar, na twee jaar lobbywerk door Eurocommissaris Marianne Thyssen. Hierdoor krijgen gedetacheerde werknemers dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als hun collega’s in het land waar ze tijdelijk zijn tewerkgesteld. "Een goede zaak", vindt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Veel van onze lokale KMO-werkgevers ondervinden immers oneerlijke concurrentie van bedrijven die ongeremd werknemers uit Oost-Europese lidstaten inschakelen, aan veel lagere lonen. Vanuit UNIZO zeggen we dan ook al jaren dat deze vorm van concurrentievervalsing moet stoppen. We feliciteren Eurocommissaris Marianne Thyssen voor haar doorzetting in dit dossier." UNIZO staat ook positief tegenover de maximumtermijn van 12 maanden voor detacheringen, met de mogelijkheid tot verlenging met zes maanden. "Die termijn is zeker niet te restrictief en schept de nodige duidelijkheid." Verder stelt UNIZO met genoegen vast dat de mogelijkheid om een specifieke regeling uit te werken voor de transportsector in het akkoord overeind is gebleven.

"Toch zijn we er nog niet met deze nieuwe stap vanuit Europa", waarschuwt Danny Van Assche van UNIZO. "Met deze goedkeuring hebben we een erg belangrijke kaap genomen. Maar we zullen nog twee jaar geduld moeten oefenen eer de overgangsperiode van de huidige naar de nieuwe regeling is afgelopen."
Bovendien is het debat over de sociale zekerheid in geval van detachering hiermee nog lang niet afgerond. Voorlopig zullen gedetacheerde werknemers en hun werkgevers sociale bijdragen blijven betalen in het uitzendende land. In de Oost-Europese landen liggen de tarieven substantieel lager dan in België, waardoor deze werknemers op de Belgische markt goedkoper blijven dan Belgische werknemers. Hier moet Europa dus nog aandacht blijven aan schenken en verder aan werken.

UNIZO vraagt ook aan Europa welke flankerende (controle)maatregelen ze gaat voorzien om te voorkomen dat veel gedetacheerde werknemers door de nieuwe regels richting schijnzelfstandigheid opschuiven. "Want ook daar zijn onze lokale KMO-werkgevers allerminst van gediend. De ene vorm van oneerlijke concurrentie mag niet vervangen worden door een andere."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be