UNIZO over actie transportfederaties tegen kilometerheffing

"Begrip voor ongenoegen, maar economie geen schade toebrengen" 

De transportfederaties TLV, FEBETRA en UPTR voeren vandaag actie in Brussel tegen de invoering van de kilometerheffing. UNIZO heeft er alle begrip voor dat de transportfederaties hun eisen kracht bijzetten maar dringt er wel op aan om de economie geen schade toe te brengen. Werknemers moeten naar hun werk kunnen en bedrijven moeten kunnen blijven draaien. De kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 zal trouwens ook niet alleen de transportondernemingen treffen, maar wel alle bedrijven die een voertuig hebben van meer dan 3,5 ton. UNIZO heeft de voorbije maanden verkregen dat het wegennet waarop de heffing van toepassing is sterk wordt ingeperkt tot enkel de autosnelwegen, ringwegen en een beperkt aantal N-wegen. Daarnaast wordt het eurovignet en de verkeersbelasting voor deze overtuigen integraal afgeschaft en zijn de vooropgestelde tarieven verlaagd. Ondanks al deze tegemoetkomingen is het duidelijk dat de kilometerheffing voor veel bedrijven nog steeds zoveelste extra kost zal betekenen.

De Vlaamse regering voorziet momenteel wel een aantal flankerende maatregelen. Zo beloofde ze onder andere een deel van de opbrengsten uit de kilometerheffing te gebruiken voor lastenverlagingen. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende en te vaag. UNIZO vraagt dat alle bedrijven die de heffing betalen proportioneel zullen kunnen genieten van de flankerende maatregelen en vraagt steunmaatregelen om de vervanging van de meest vervuilende voertuigen – die het hoogste tarief zullen moeten betalen – te versnellen. Bovendien blijft de situatie in Brussel – waar er nog geen definitieve beslissing is genomen - zorgen baren zowel naar wegennet als de hoogte van de tarieven.

Meer over: Belastingen, Internationaal, Transport