UNIZO over afschaffing verplichte basiskennis bedrijfsbeheer voor starters: "Goede beheerskennis noodzakelijk om met kans op slagen te starten."

"Een goede basiskennis bedrijfsbeheer is een conditio sine qua non om met kans op slagen een onderneming te starten. "Daarvoor is een gedegen vorming nodig." Dat zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt in een eerste reactie op de beslissing van de Vlaamse regering om vanaf uiterlijk 1 september 2019 de basiskennis bedrijfsbeheer niet langer als een verplichting op te leggen aan startende ondernemers. "Het Huidige systeem is uitgehold, en daarom is UNIZO akkoord dat we moeten zoeken naar andere manieren om startende ondernemers een degelijke basis te geven. Maar het basisprincipe, ondernemers met kennis van zaken doen starten, blijft essentieel."
 
UNIZO volgt de redenering van de Vlaamse regering dat moet worden afgestapt van een verplichting om een louter theoretische opleiding te volgen waarbij, enkel op basis van een attest of opleidingsniveau, wordt bepaald of iemand in staat is een zaak te runnen, los van bewezen praktische competenties, levenservaring of reële ondernemerszin. Bovendien wordt dat bewijs in veel gevallen niet eens door de zaakvoerder zelf geleverd, maar door een werknemer of een andere aangestelde. "Op die manier bereik je natuurlijk de oorspronkelijke doelstelling niet", aldus nog Karel Van Eetvelt. Bovendien mogen burgers uit andere EU-lidstaten hier een zaak starten zonder dat attest. "We moeten de huidige regeling dus in vraag durven stellen en zoeken naar meer efficiënte manieren om de oorspronkelijke doelstelling te bereiken: ervoor zorgen dat starters voldoende voorbereid en met kennis van zaken aan hun avontuur beginnen."
 
Die initiële doelstelling van die verplichte basiskennis is en blijft cruciaal. Als de verplichte theoretische basiskennis verdwijnt, moet er tegelijk extra worden geïnvesteerd in gedegen, meer praktijkgerichte opleidingen bedrijfsbeheer en management. Daarbij moet ook vooral voldoende begeleiding worden voorzien bij de opmaak van het financieel plan. Als iemand een bvba wil starten, zal het financieel plan, met geprojecteerde balans en resultatenrekeningen, de basis vormen om te mogen starten. UNIZO rekent er op dat dit financieel plan ook voor andere ondernemersvormen de hoeksteen zal vormen bij de opstart. "Eerder dan te focussen op een verplichting tot het volgen (of laten volgen) van een theoretische opleiding, moeten we starters ertoe brengen dat ze zelf de meerwaarde inzien van een degelijke voorbereiding. We rekenen er op dat dit ook de focus blijft van de Vlaamse regering en dat ze die doelstelling dan ook daadwerkelijk en concreet ondersteunt."
 
Zelf blijft UNIZO intussen volop starters en jonge ondernemers op weg helpen met het nu al erg praktijkgerichte traject Go4Business, www.unizo.be/go4business.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be