UNIZO over aftrekbaarheid beroepskosten: “Niet van twee walletjes eten”

Liever werk maken van eenvoudig systeem 

“Kosten die geen verband houden met het maatschappelijke doel van de vennootschap, mogen niet. Maar de inkomsten langs diezelfde weg blijven wel belastbaar. Dat noem ik van twee walletjes willen eten”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op het voorstel van CD&V om de aftrek van beroepskosten te beperken. De ondernemersorganisatie wijst er bovendien op dat er nu al een rem staat op het inbrengen van beroepskosten die geen verband houden met de beroepsactiviteit. En trekt de bedrijfsleider privékosten af, dan wordt hij langs de andere kant daarop belast als voordeel alle aard. In plaats van nog bijkomende wetgeving op te maken, zou het beleid volgens UNIZO beter eerst werk maken van een vereenvoudiging van alle bestaande regels in de complexe vennootschapsbelasting. UNIZO heeft hierover al langer een voorstel klaar. "De huidige vennootschapsbelasting is te complex, het nominaal tarief is te hoog, ze bevoordeelt de multinationals en is niet aangepast aan het leefpatroon van de KMO-ondernemer.”

In haar voorstel tot vereenvoudiging pleit UNIZO voor een duaal systeem in de vennootschapsbelasting. Ofwel kiezen vennootschappen gedurende 5 opeenvolgende jaren voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel kiezen ze voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden zoals de notionele interestaftrek. Voor KMO’s is het huidige systeem niet KMO-vriendelijk. Zo hebben de meeste KMO's maar weinig vrijgestelde inkomsten. Daarnaast zijn KMO's onvoldoende vertrouwd met de mogelijkheden om de belastingdruk te verlichten, zoals de notionele interestaftrek of andere steunmaatregelen. Daarbij komt nog, volgens UNIZO, dat de notionele interestaftrek enkel interessanter is wanneer het eigen vermogen groter is. Met een duaal systeem zullen bedrijven blijven investeren. Uit een rondvraag van de ondernemersorganisatie blijkt ook nog dat ruim 6 op 10 ondernemers een vereenvoudigde vennootschapsbelasting van 20% wil, zelfs ook wie nu gebruik maakt van de notionele interestaftrek.

Dossier vereenvoudiging vennootschapsbelasting:

Klik hier voor het voorstel over de vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting

Meer over: Aftrekbare beroepskosten, Belastingen