UNIZO over belangenconflict onbelast bijverdienen: "Uitstel nu gebruiken voor grondige herziening"

Nu de stemming in de federale Kamer over het onbelast bijverdienen de facto met zeker zestig dagen wordt vertraagd, na het inroepen van het belangenconflict door de Franse Gemeenschapscommissie, roept UNIZO op om die tijd nuttig te besteden. "Laat we nu allemaal samen, voor eens en voor goed, alle onverteerbare elementen uit te maatregel schrappen en de nodige verduidelijkingen aanbrengen, zodat de regeling, eenmaal gestemd, voor iedereen aanvaardbaar is", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Voor UNIZO moet die aanpassing er op neerkomen dat de 'occasionele diensten', waarvan sprake, effectief worden beperkt tot échte vriendendiensten, door een heldere en ondubbelzinnige afbakening in de wet. Daarbij moeten activiteiten worden geschrapt die concurrentieel kunnen zijn met die van reguliere zelfstandigen (bijvoorbeeld onderhoudswerken aan of rondom de woning). Ook kan er voor UNIZO geen sprake van zijn dat werknemers hun reguliere activiteiten (bij hun werkgever) in hun vrije tijd zouden verderzetten als onbelaste bijverdienste. "Want dan stimuleer constructies waarbij werknemers vier vijfde gaan werken bij hun baas om vervolgens diezelfde baas op de vijfde dag aan oneerlijke gunstvoorwaarden te gaan beconcurreren", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Daarnaast is UNIZO vooral bezorgd over de diensten die via platformen kunnen worden verricht, omdat hier de beperkingen op het onbelast bijverdienen niet of nauwelijks gelden. Hier zijn volgens UNIZO absoluut bijsturingen nodig, zoals de verplichting om minstens vier vijfde elders te werken (net als buiten de platformen), het behoud van de huidige belasting van 10 % en het invoeren van een grensbedrag van 500 euro per maand.

Verder moeten er voor UNIZO garanties komen dat ondernemingen hun huidige activiteit niet geheel of gedeeltelijk onder een platform kunnen onderbrengen (om zo te vermijden dat hun deeltijdse medewerkers sociale bijdragen of belasting moeten betalen). Want ook dat betekent deloyale concurrentie voor ondernemers die hun werknemers wél een volwaardig statuut geven. "Het verhaal van Deliveroo illustreert waartoe dit kan leiden", verduidelijkt Danny Van Assche, "De minister van Werk laat momenteel onderzoek uitvoeren naar het statuut van de fietskoeriers van Deliveroo. Maar als Deliveroo een erkend platform zou worden, vallen deze fietskoeriers - net zoals de koeriers van Uber Eats - zonder enig statuut. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest? We willen toch niet meemaken dat straks ook uitzendkantoren via zo'n platform gaan werken?..."

UNIZO roept alle betrokkenen nu op om het gecreëerde uitstel van minstens 60 dagen goed te benutten en in onderling overleg tot een correcte regeling voor het onbelast bijverdienen te komen.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be