UNIZO over beleidsverklaring: Meer competitiviteit betekent meer jobs

“De regering zet terecht fors in op de verlaging van de loonkost voor de lagere lonen. Die lonen zitten vooral bij onze KMO’s, die tenslotte toch voor 70 procent van onze tewerkstelling zorgen. De loonlastenverlaging versterkt de competitiviteit van onze ondernemingen en dat leidt automatisch tot meer jobs”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt naar aanleiding van de beleidsverklaring van premier Michel. UNIZO had sterk aangedrongen op een loonlastenverlaging van de lagere lonen. De ondernemersorganisatie herhaalt ook haar tevredenheid  over de extra maatregelen om de concurrentiekracht van de bouwsector te verhogen. Al die maatregelen zouden volgens de regering Michel leiden tot 1.000 extra starters en een pak nieuwe banen. Het komt er nu op aan om (kandidaat) starters en KMO’s  voldoende te informeren over die maatregelen om er effectief voor te zorgen dat mensen gaan starten of personeel aanwerven.  UNIZO zal hier – zoals steeds – intensief  aan meewerken.

Via de doorgevoerde taxshift komen er ook heel wat maatregelen voor zelfstandigen en KMO’s, in totaal goed voor 580 miljoen euro. De sociale bijdragen die zelfstandigen betalen worden geleidelijk verminderd van 22 naar 20,5 %.   Daarnaast wordt ook de investeringsaftrek verdubbeld van 4% naar 8 % wat de KMO’s zal aanmoedigen om te investeren en dus ook om jobs te creëren.

Gemiste kans
De regering liet volgens UNIZO het voorbije jaar wel de kans liggen om de vennootschapsbelasting voor KMO’s te vereenvoudigen. Door de complexiteit van de vennootschapsfiscaliteit worden KMO’s nog altijd met veel hogere belastingpercentagens geconfronteerd dan multinationals. Unizo blijft daarom aandringen op een vereenvoudigde vennootschapsbelasting voor onze KMO’s.

Meer over: Loon en -voordelen