UNIZO over beleidsverklaring premier Michel: "Regeerakkoord onverkort verder uitvoeren."

UNIZO onthoudt uit de beleidsverklaring van premier Charles Michel het belangrijke engagement van deze federale regering om tot 25 mei 2019 voluit te blijven regeren. "Er ligt nog heel wat werk op de plank, op verschillende fronten", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Het is dus goed dat hier volop wordt aan doorgewerkt. Vanuit UNIZO blijven we de komende maanden in elk geval op diverse dossiers wegen."

Zo dringt de invoering van een energienorm, zoals voorzien in het huidige regeerakkoord, zich meer dan ooit op, samen met maatregelen om de energiebevoorrading te verzekeren. UNIZO pleit al geruime tijd voor zo'n enegienorm, naar analogie met de loonnorm, waarbij de energieprijzen niet sneller mogen stijgen dan in onze buurlanden, om zo de concurrentiekracht van onze bedrijven te vrijwaren. UNIZO reageert intussen positief op de aangekondigde deal met Duitsland om de stroomvoorziening bij tekorten op korte termijn te verzekeren. "Maar we hebben nood aan meer structurele maatregelen, waaraan ook nog tijdens deze legislatuur kan worden getimmerd, in de eerste plaats door hiervoor de nodige middelen te reserveren in de begroting voor 2019", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Dat moet sowieso een investeringsbegroting worden."

Ook rekent UNIZO op de verdere realisatie van de arbeidsdeal, in samenspraak met de sociale partners, zodat we de nodige antwoorden kunnen bieden voor de uitdagingen van de snel evoluerende arbeidsmarkt, met haar toenemende krapte, haar nood aan meer activering en flexibilisering, aan een verdere loonkostbeheersing ook. Nog bovenaan de prioriteitenlijst voor deze legislatuur staan verdere inspanningen voor administratieve vereenvoudiging, digitalisering en de ruimere implementatie van het 'only once'-principe.

Daarnaast zal UNIZO druk blijven uitoefenen in heel wat andere dossiers uit het regeerakkoord die nog gerealiseerd moeten worden, waaronder de concrete realisatie van het mobiliteitsbudget en de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht, "opdat deze federale regering zeker niet voor 25 mei naar verkiezingsmodus zou overschakelen."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be