UNIZO over cijfers Eurostat: Loonkost moet naar beneden

Stijgende inflatie doet inspanningen loonkost teniet
 
De loonkost in België is de op één na hoogste in Europa, namelijk 39,1 euro per uur. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Enkel Denemarken gaat ons nog vooraf (41,3 euro per uur). “Net vandaag start de taxshift, die de bedoeling heeft om de werkgeversbijdragen geleidelijk aan te verminderen. Geen overbodige luxe dus, als je deze cijfers ziet”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Onze bedrijven kunnen alleen maar concurrentieel blijven met het buitenland als de loonkosten omlaag gaan. Maar UNIZO waarschuwt. De stijgende inflatie zal de loonkost snel opnieuw doen stijgen en daarmee de inspanningen van de regering grotendeels teniet doen. De ondernemersorganisatie benadrukt dat er nog inspanningen nodig zijn om de loonkost substantieel naar beneden te halen.
 
Uit simulaties van de UNIZO Studiedienst blijkt dat alleen al de verhoging van de btw op elektriciteit (doorgevoerd in september 2015) en de verhoging van de Vlaamse bijdrage aan het energiefonds (doorgevoerd in maart 2016) een niet te onderschatten impact hebben op de inflatie. In totaal stijgt de consumptieprijsindex met 0,768 punten ten gevolge van deze beide maatregelen. Als we rekening houden met deze versnelling van de inflatie stellen we vast dat de gezondheidsindex maar liefst 9 maanden vroeger wordt overschreden, met name juli 2016 in plaats van april 2017. Deze simulatie houdt geen rekening met andere overheidsmaatregelen die eveneens de inflatie doen oplopen zoals bijvoorbeeld de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten. 
 

Meer over: Loon en -voordelen