UNIZO over dalend aantal vacatures: "Nog te vroeg om van een trend te spreken. Dit is niet noodzakelijk slecht nieuws."

"In tijden van extreme krapte hoeft een lichte afkoeling van de jobmarkt niet noodzakelijk slecht nieuws te betekenen", dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, naar aanleiding van sommige doemberichten die daarover momenteel circuleren. "Uiteraard moeten we die evolutie scherp in de gaten houden en zo nodig tijdig maatregelen nemen. Ik wil de objectieve gegevens daarover hier zeker niet wegwuiven. Maar wie de huidige vacaturecijfers, hier en nu, nuchter bekijkt, kan alleen maar vaststellen dat we met een vacaturegraad van 3,8 % (t.o.v. het totaal aantal arbeidsplaatsen) in het tweede kwartaal van 2019 (cijfers Statbel) in Vlaanderen nog altijd  hoger zitten dan de 3,7 % in 2017, 3,1 % in 2016, 2,5 % in 2015 en 2,3 % in 2014. (In Brussel bedraagt deze vacaturegraad 3,1 %, in Wallonië 2,6 % in het tweede kwartaal van 2019.) Met deze cijfers scoren we ook veel hoger dan de vacaturegraad in Nederland (2,5 %), Duitsland (2,7 %) en de EU28 (2,0 %). Sinds het eerste kwartaal van 2018 schommelt het aantal vacatures in Belgische ondernemingen rond de 140.000, soms iets meer, soms iets minder. Maar om echt te spreken van een dalende trend is het nog te vroeg. Zélfs met deze 'afkoeling' van de economie is het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt niet opgelost."

UNIZO-topman Danny Van Assche verwijst ook naar de uittrede van de babyboomers waardoor er in de periode 2021-2026 in Vlaanderen 405.000 werknemers vervangen moeten worden (inschatting Steunpunt Werk). Dat komt neer op gemiddeld 67.500 'natuurlijke afvloeiingen' per jaar, of 2,4 % van alle werkenden (cijfers voor 2017 van het Steunpunt Werk) en zonder rekening te houden met de nieuwe instroom. "Een aantal van die uitstromers worden wellicht niet vervangen, maar voor de meeste jobs geldt wel degelijk dat ze opnieuw moeten worden ingevuld. En dat terwijl het aantal jongeren dat op de arbeidsmarkt instroomt kleiner is dan het aantal ouderen die de komende jaren met pensioen gaan. Tel daarbij de vacature voor nieuwe jobs en je kan niet anders dan vaststellen dat we de komende jaren nog heel veel - extra - arbeidskrachten nodig zullen hebben."

Evolutie van de vacaturegraad in de gewesten in de privésector (NACE-codes B t.e.m. N, R en S; dus exclusief landbouw, onderwijs, openbaar bestuur, gezondheidszorg).

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (Q2)

België

2,2%

2,4%

2,8%

3,4%

3,5%

3,4%

Vlaanderen

2,3%

2,6%

3,0%

3,6%

3,9%

3,8%

Brussel

2,5%

2,4%

2,8%

3,2%

3,4%

3,1%

Wallonië

2,0%

2,0%

2,2%

2,8%

2,7%

2,6%

Evolutie van het aantal bezette arbeidsplaatsen in de privésector (vaste en tijdelijke), in duizendtallen. Een vacaturegraad kan ook stijgen wanneer het aantal bezette arbeidsplaatsen daalt door collectieve ontslagen, herstructureringen, enzovoort. Maar is dat dus niet het geval. Onze bedrijven hebben aan netto jobcreatie gedaan door arbeidsplaatsen te creëren en in te vullen.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

België

3645,4

3623,3

3754,1

3807,6

3921,5

3934,1

Vlaanderen

2189,5

2207,3

2292,4

2249,7

2341,2

2370,1

Brussel

526,4

533,3

540,7

557,8

562,1

562,9

Wallonië

929,5

882,7

921,0

1000,1

1018,2

1001,0

Info: UNIZO lanceerde vorige maand een uitgebreid dossier, met tal van cijfers en trends, plus concrete aanbevelingen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. U kan het integrale UNIZO-dossier over krapte op de arbeidsmarkt hier downloaden...

Meer weten?  Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be