UNIZO over de excess profit rulings: Systeem aanpassen, maar bestaande engagementen nakomen

Pleidooi voor duaal vennootschapsbelastingtarief

"Het kan niet dat multinationals uitzonderingsmaatregelen krijgen waardoor ze minder belastingen moeten betalen dan een doorsneel KMO. Op dat vlak zijn we het roerend eens met de Europese Commissie. Maar gemaakte engagementen moet men wel nakomen", stelt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De ondernemersorganisatie reageert hiermee op de uitspraak van de Europese Commissie dat 35 zogenaamde excess profit rulings - fiscale afspraken - met 35 multinationals onwettig zijn. UNIZO is al langer vragende partij, ook op nationaal niveau, om de fiscale discriminatie tussen KMO's en multinationals weg te werken. Alle voor multinationals bestaande uitzonderingen moeten in heel Europa verdwijnen. "Met de vrijgekomen middelen moet men de belastingdruk op ondernemen globaal verlagen zodat ondernemen en investeren - de facto een risico - opnieuw rendabeler wordt." Anderzijds waarschuwt UNIZO wel voor het opzeggen van genomen engagementen. "Rechtszekerheid is voor een ondernemer cruciaal om te willen investeren op langere termijn. Gemaakte contracten eenzijdig retroactief aanpassen is daarom uit den boze." België moet daarom de beslissing van de Europese Commissie aanvechten en tegelijk concrete voorstellen doen om elke fiscale discriminatie van KMO’s tov multinationals op korte termijn weg te werken.” In dit kader pleit UNIZO op nationaal niveau nogmaals voor een duaal vennootschapsbelastingtarief. "De huidige vennootschapsbelasting is te complex, het nominaal tarief is te hoog, ze bevoordeelt de multinationals en is niet aangepast aan het leefpatroon van de KMO-ondernemer.”

Ofwel kiezen vennootschappen gedurende 5 opeenvolgende jaren voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel kiezen ze voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden zoals de notionele interestaftrek. Voor KMO’s is het huidige systeem niet KMO-vriendelijk. Zo hebben de meeste KMO's maar weinig vrijgestelde inkomsten. Daarnaast zijn KMO's onvoldoende vertrouwd met de mogelijkheden om de belastingdruk te verlichten, zoals de notionele interestaftrek of andere steunmaatregelen. Daarbij komt nog, volgens UNIZO, dat de notionele interestaftrek enkel interessanter is wanneer het eigen vermogen groter is. Met een duaal systeem zullen bedrijven blijven investeren. Uit een rondvraag van de ondernemersorganisatie blijkt ook nog dat ruim 6 op 10 ondernemers een vereenvoudigde vennootschapsbelasting van 20% wil, zelfs ook wie nu gebruik maakt van de notionele interestaftrek.

 

Meer over: Fiscale controle, Fiscus, Fiscaal, Fiscale steunmaatregelen, Belastingen, Internationaal, Steunmaatregelen