UNIZO over de nieuwe heffingen en toeslagen op elektriciteit: KMO’s betalen systematisch meer

Europese aanpak noodzakelijk
 
“We zitten met een historische schuldenberg als gevolg van de groenestroomcertificaten en de certificaatoverschotten. Dat de Vlaamse regering die berg wil effenen en kiest voor een langetermijnoplossing, is positief en niet meer dan normaal. Maar de keuze om KMO’s van hier, die zorgen voor 70 procent van onze tewerkstelling, systematisch meer te laten betalen, is allesbehalve logisch”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO stelt vast dat KMO’s bij elke voorgestelde oplossing zwaarder belast worden in vergelijking met multinationals.  Die laatste zijn onderhevig aan zeer lage bijdragen of heffingen, of ze zijn zelfs volledig vrijgesteld, bijvoorbeeld omdat ze rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten. Bij de recent voorgestelde elektriciteitsheffing is de ongelijkheid overduidelijk. UNIZO berekende dat KMO’s in Vlaanderen samen ongeveer evenveel stroom verbruiken als de grote industriële verbruikers. Maar in verhouding betalen ze wel 10 keer meer. “Deze ongelijkheid tussen multinationals en eigen KMO’s is geen alleenstaand geval in Europa”, beklemtoont de ondernemersorganisatie nog. “Veel EU-lidstaten bezondigen zich aan dit soort van praktijken”. UNIZO dringt er bij de Vlaamse en Belgische overheden op aan om deze problematiek Europees aan te pakken en te zorgen voor eerlijke concurrentie tussen grote en kleine ondernemingen.
 
Alleen al dit jaar verhoogden in januari de distributienettarieven om de exploitatiesaldi (tekorten) van de netbeheerders voor de periode 2008-2010 weg te werken. Toen werd ook de ingevoerde vennootschapsbelasting voor intercommunales doorgerekend in de elektriciteitstarieven. Vanaf januari 2016 stijgen de distributienettarieven opnieuw om de tekorten voor de periode 2010-2014 op te vangen.  Die waren vooral een gevolg van de opkoop van groenestroomcertificaten (o.a. voor zonnepanelen) in die periode. Nu komt daar vanaf volgend jaar nog eens de elektriciteitsheffing bij.
 
Elektriciteitsheffing
Een KMO die 49 Megawatuur per jaar verbruikt betaalt 770 euro heffing, wat neerkomt op 15,5 euro per Megawatuur. Een multinational die er ruim 100 Gigawatuur per jaar doorjaagt, betaalt minstens 100.000 euro heffing, maar omgerekend komt dat neer op maximum 1 euro per Megawatuur. “Makkelijk 15 keer minder dan een KMO, dus”, aldus UNIZO.
Klik hier voor de infofiche: wat betekent de elektriciteitsheffing voor een KMO.
 

Meer over: Energie, Energieprijzen