UNIZO over diversiteit op de werkvloer: “Sensibiliseren ja, maar slimme streefcijfers of sociale clausules stap te ver”

"Wanneer kandidaat-werknemers solliciteren voor een job, kijken werkgevers naar competenties en naar ervaring. Niet naar geaardheid, leeftijd, etnische afkomst, fysieke conditie of andere persoonskenmerken. Werkgevers kiezen gewoon de juiste persoon voor de juiste job, punt”, zegt UNIZO naar aanleiding van de Vlaamse Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en de voorstellen van de christelijke vakbond.

Die laatste pleit voor versterkte diversiteitsplannen met slimme streefcijfers en sociale clausules. Volgens UNIZO hebben streefcijfers weinig zin en gaan die een stap te ver. Belangrijker is om werkgevers te sensibiliseren. De ondernemersorganisatie staat in elk geval positief tegenover een maximale integratie van personen uit de doelgroepen op de reguliere werkvloer. Ze sensibiliseert werkgevers en werkt zelf ook actief mee aan het aanwerven van personen uit de doelgroep via Jobkanaal.

Jobkanaal, een initiatief van UNIZO, Voka, Verso en VKW, helpt duizenden mensen uit de verschillende kansengroepen, waaronder mensen met een handicap, aan een job.