UNIZO over energiedebat: "Overheid maak eindelijk een plan en geef ons duidelijkheid!"

UNIZO: Het energiesysteem van de toekomst:
- Moet de energiebevoorradingszekerheid ten allen tijd garanderen;
- Mag de kostprijs van elektriciteit voor KMO's niet verder opdrijven.
 
"Het debat over de kernuitstap is anno 2018 zo brandend actueel dat het lijkt alsof het pas gisteren ontstaan is. Maar we horen hier nu al dik vijftien jaar warm en koud over blazen, zonder finaal doorgehakte knopen en vooral zonder duidelijkheid voor onze ondernemers. Overheid zeg ons nu eindelijk waar het op staat en garandeer onze bedrijven betaalbare energietarieven in de toekomst, die hun concurrentiepositie niet aantast", roept Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO op.
 
"Als we niet stilaan voorbij de discussie geraken over het wel of niet langer openhouden van enkele kerncentrales, blijven we in cirkels draaien, zonder structurele oplossingen. Een impasse waarvan onze bedrijven en onze ganse economie uiteindelijk de rekening zullen betalen", waarschuwt Danny Van Assche van UNIZO. "We vinden het onbegrijpelijk en onverantwoord dat de overheid na vijftien jaar nog altijd geen energieplan op tafel heeft liggen, met daarin concreet te nemen initiatieven om de energiebevoorrading van onze bedrijven te verzekeren, en met garanties voor de betaalbaarheid van die energie."
 
UNIZO vraagt dat er nu dringend een becijferd Energiepact komt, dat rekening houdt met de impact van de voorziene kernuitstap tegen 2025 en onze engagementen op vlak van CO2-uitstoot (Klimaatakkoord van Parijs), maar waarin tegelijk de bevoorradingszekerheid wordt gegarandeerd, én de tarieven onder controle worden gehouden, dankzij een optimale energiemix. Om de energiebevoorrading te garanderen, moet er een concreet becijferd plan, mét een concrete timing op tafel liggen dat garandeert dat de centrales (wellicht gascentrales) die bijkomend vereist zijn tegen 2025, op tijd gebouwd worden én operationeel zijn, benadrukt UNIZO. Idem voor de geplande investeringen in hernieuwbare energie (o.a. zonnepanelen, offshore-windenergie, windmolens op land, enzomeer). De voortgang van de vereiste bijkomende investeringen moet nauwgezet gemonitord worden om te garanderen dat de vereiste bijkomende capaciteit effectief actief is tegen de deadline van 2025.
 
UNIZO wil ook garanties dat de stroomprijzen niet de pan uitswingen.  "Subsidies voor bijkomende (gas)centrales of ondersteuning voor het in werking houden van bestaande centrales mogen niet afgewenteld worden op de stroomfactuur van de zelfstandigen en KMO’s", waarschuwt UNIZO-topman Danny Van Assche, "Om dergelijke kostendoorrekening te voorkomen, dringen we aan op een energienorm die de energiekostenhandicap ten opzichte van onze buurlanden indijkt, naar het voorbeeld van de reeds bestaande loonnorm."
 
Uit analyse blijkt dat de marktprijs in België voor elektriciteit 'as such' competitief is. Toch moeten onze Belgische KMO’s meer betalen voor hun stroom dan in de buurlanden Nederland en Frankrijk, en ook meer dan in het Verenigd Koninkrijk. De oorzaak zit bij de hogere (distributie)nettarieven. "De overheid moet hier op ingrijpen", aldus nog Danny Van Assche, "zeker omdat deze kostenhandicap in de toekomst nog verder kan toenemen."
 
"Energieproductie is het terrein van ingenieurs en andere experts. Het is niet aan ons om daar voorstellen over te doen, laat staan beslissingen in te nemen. Al gaan we wel mee in de algemeen erkende logica dat kernenergie geen duurzame energiebron is voor de toekomst", besluit UNIZO-topman Danny Van Assche, "Maar die experts dragen hier wel een verpletterende verantwoordelijkheid, samen met de overheden die op basis van hun bevindingen knopen moeten doorhakken. Een verdubbeling van de energietarieven tegen 2030, zoals nu links en rechts wordt geopperd, zou catastrofaal zijn voor de leefbaarheid en het concurrentievermogen van onze KMO's. Daar gaan we vanuit UNIZO dwars voor liggen. Niet hóe ze het oplossen maar maar óf ze het oplossen, houdt onze ondernemers wakker. Iedereen zijn verantwoordelijkheid."
 
Zelf willen ondernemers hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen en investeren in energiebesparende maatregelen, plus eigen energieproductie. "Maar dat soort investeringen moet dan ook ondersteund en beloond worden door de overheid", beklemtoont Danny Van Assche van UNIZO, "Dat betekent dus géén extra provinciale belastingen op bedrijfsdaken met zonnepanelen, minder rompslomp en hindernissen voor investeringen in windmolens... en ondersteuning via energiecoaches, op lokaal niveau of op het niveau van de intercommunales, waar ondernemers terecht kunnen voor advies over energie-investeringen."
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be