UNIZO over evolutie telecomkosten: Mobiel en internationaal telefoneren nog te duur

Ons land doet het relatief goed wat betreft de telecomkosten, ook voor kleinere bedrijven. België zit  meestal  in  de  middenmoot. Dat blijkt uit cijfers van de federale telecomregulator BIPT. De regulator vergeleek de telecomkosten in  het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. Voor ondernemingen die veel mobiel telefoneren of vaak naar het buitenland telefoneren, blijkt België daarentegen verhoudingsgewijs duur. UNIZO dringt erop aan nu snel werk te maken van lagere roamingkosten binnen de Europese Unie, zoals door de Europese Commissie is beloofd.

Voor sommige sectoren, onder meer voor de klassieke retail, blijkt  België het goedkoopste telecomland. Volgens de BIPT-studie is ons land, in vergelijking met de buurlanden, evenwel  relatief duur voor ondernemingen die veel mobiel telefoneren. Hetzelfde geldt voor bedrijven die vaak naar het  buitenland telefoneren. Voor de meeste kleine bedrijven situeert de telecomkost zich in de middenmoot vergeleken met de andere onderzochte landen. Naargelang het soort onderneming, zijn de kosten het voorbije jaar zowel gedaald als gestegen. De stijging dan wel de daling  bedroeg evenwel nooit meer dan 5%. Volgens UNIZO zijn de prijzen mede dankzij de concurrentie vrij goed in de hand gehouden. De ondernemersorganisatie wijst op de relatief hogere kost voor de toenemende mobiele telefonie en voor het telefoneren naar het buitenland. UNIZO bepleit daarom ook op dat gebied een sterke Europese eenheidsmarkt zonder commerciële grenzen, zodat ook de telecomkosten binnen de Europese Unie verder dalen, gekoppeld aan een goede prijs - kwaliteitverhouding binnen een verdere betaalbare technologische evolutie. Ook telecomkosten moeten de (internationale) handel helpen bevorderen. "Dat kan enkel als er geen concurrentieel verschil bestaat tussen de lidstaten van de Europese Unie", beklemtoont  UNIZO.

Meer over: Telecom