UNIZO over flexibilisering en uitbreiding verlofsystemen: "Meer inzetten op alternatieven"

UNIZO reageert terughoudend op de stemming in het parlement vandaag om enkele verlofsystemen uit te breiden en flexibeler te maken. Belgische werknemers hebben vandaag al heel wat mogelijkheden om arbeid en gezin met elkaar te combineren door het opnemen van verschillende soorten verlofsystemen. Daar zijn inderdaad nog verdere verbeteringen aan mogelijk, waarvan sommige in het verleden door de sociale partners zijn voorgesteld, zoals de invoering van een 1/10de ouderschapsverlof.

"Niet alle privé-situaties en maatschappelijke problemen kunnen echter opgelost worden door weg te blijven van het werk", waarschuwt Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de UNIZO-studiedienst. "Dit brengt de bedrijven en de overblijvende collega’s vaak in problemen. We moeten ook vermijden dat ouders quasi gedwongen worden om verlofsystemen op te nemen bij gebrek aan alternatieven, zoals buitenschoolse activiteiten. Er is nood aan meer ondersteuning van voltijds werkende ouders die niet thuis willen blijven."

UNIZO is wel tevreden dat het wetsvoorstel over de flexibilisering van het ouderschapsverlof op het laatste moment nog werd bijgestuurd. Volgens Caroline Deiteren zou het oorspronkelijk voorstel tot heel wat problemen geleid hebben op de werkvloer als werknemers volledig vrij hun halve en hele dagen ouderschapsverlof hadden kunnen kiezen. "Op die manier konden de werkgever en de collega’s geen serieuze planning meer opmaken. Dit is uiteindelijk vermeden."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be