UNIZO over formele toekenning rol 'arbeidsmarktregiseur' aan VDAB: "Belangrijke realisatie strijdpunt UNIZO en SERV."

UNIZO ziet in de formele toekenning van een 'arbeidsmarktregisseursrol' aan de VDAB, vandaag door de Vlaamse regering, de realisatie van een belangrijk strijdpunt van UNIZO en de SERV. "De bijkomende bevoegdheden en opdrachten die de VDAB krijgt zijn essentieel om de krapte op de arbeidsmarkt terug te dringen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

"Grote uitdaging hierbij is wel om de nodige data bij elkaar te krijgen over al wie potentieel in aanmerking komt voor activering. Dus niet alleen werkzoekenden, maar ook inactieven die momenteel niet op zoek zijn naar een job", aldus nog UNIZO-topman Danny Van Assche, "Zowel de Vlaamse als federale overheden en instanties zullen in functie hiervan hun beschikbare gegevens over de bij hen geregistreerde burgers met de VDAB moeten delen. Een uitwisseling waarvan die overheden sowieso al maximaal werk moeten maken in functie van meer efficiëntie, minder rompslomp en de toepassing van het only once-principe"

UNIZO is vooral ook heel blij met de expliciet geformuleerde opdracht voor de VDAB om, naast werkzoekenden en inactieven, ook de werkgevers als belangrijke klanten te benaderen, met een uitbreiding van de dienstverlening naar deze groep. "We reiken VDAB-topman Wim Adriaens graag de hand om samen te overleggen over hoe we samen meer vacatures in onze bedrijven ingevuld krijgen en zo een extra boost geven aan onze economie en welvaart", besluit Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be